Paieška Žuvinto rezervatui - 70 metų!

Žuvinto rezervatui  - 70 metų!

Nerijus ZABLECKIS

 

Birželio 15 d. Žuvinto biosferos rezervato direkcijoje buvo paminėtas 70 metų rezervato jubiliejus. Į paminėjimą atvyko žinomi gamtininkai, rezervato darbuotojai, dirbę čia ne vieną dešimtmetį, taip pat visuomenės veikėjai, Aplinkos ministerijos bei Alytaus rajono valdžios atstovai, vietiniai ūkininkai.

Paukščiai labiausiai ir išgarsino Žuvinto vardą. Jie čionai tyrinėtojus viliojo jau XIX amžiuje. Iš viso Žuvinto biosferos rezervate nuo 1980 m. yra stebėtos net 227 sparnuočių rūšys. Iš jų 153 rūšys čia perėjo ar peri. Žuvinto rezervate migracijų metu apsistoja įspūdingi varnėnų, šiaurinių žąsų, Lietuvoje saugomų pilkųjų žąsų bei gervių pulkai. Čionai peri daug saugomų rūšių paukščių: didieji baubliai, gervės, tetervinai, didžiosios kuolingos, meldinės nendrinukės, juodieji gandrai ir kt. Apie juos daugiau galima sužinoti rezervato gamtos muziejaus ekspozicijoje.
Naujasis gamtos takas atidarytas pažymint Žuvinto biosferos rezervato septyniasdešimtąsias įkūrimo metines. Joms skirtame renginyje buvo pristatyta nauja fotografijų knyga „Žuvintas – paukščių šalis“, atidaryta gamtos fotografijų paroda.

Susirinkusieji ne tik pasigrožėjo rezervato darbuotojų surengta nuotraukų paroda, o ir susipažino su šiuo metu čia vykdomais projektais.

Šventės dalyviai buvo pakviesti į Žuvinto ežero naująjį gamtos taką (jis pritaikytas ir neįgaliesiems), kuris per nendrynus veda į apžvalgos bokštelį. Takas įrengtas Rezervato direkcijos, Žuvinto bičiulių klubo pastangomis, finansiškai remiant Interrreg III projektui „Bird“, bei JTVP Pasaulio aplinkos fondo MPP finansuojamam projektui „Ekologinio turizmo išvystymas Žuvinto biosferos rezervate“.

Svečiai stebėjo nendrių pjovimą švediška nendrių kirtimo mašina, kuria bus šienaujamos Žuvinto ežero pakrantės.

Viena iš gamtotvarkinių priemonių – ganymas - taikoma ir Žuvinte. Čia įrengta mėsinių galvijų ganykla, kurioje pakrančių pievų augmeniją graužia 16 herefordo veislės galvijų. Šią priemonę finansuoja keletas projektų: VšĮ Gamtos paveldo fondo vykdomas "Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse" bei Lietuvos gamtos fondo vykdomas ES LIFE Nature projektas "Balinio vėžlio Emys orbiculiaris ir varliagyvių apsauga Šiaurės Europos lygumose".

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"