Paieška Valstybės (Mindaugo karūnavimo) diena Krekenavos regioniniame parke

Šventės proga - sueigos

Valstybės (Mindaugo karūnavimo) diena Krekenavos regioniniame parke

Inga KAROŠAITĖ

Krekenavos regioninio parko kultūrologė

 

Liepos 6–ąją šventėme pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventę – Valstybės dieną.

1251 m.( Lietuvos krikšto pradžia) Livonijos ordino magistras iškilmingai pakrikštijo Mindaugą su žmona Morta ir dviem sūnumis Rukliu ir Rupeikiu bei daugeliu karių. Apsikrikštijęs Mindaugas pastatė savo valstybės sostinėje Vilniuje pirmąją Katedrą, kurios liekanų prieš keletą metų surasta dabartinės Vilniaus Arkikatedros požemiuose.

Tais laikais tik popiežius suteikdavo valstybių valdovams, jo manymu, to vertiems, karaliaus vainiką. Mindaugas sulaukė popiežiaus leidimo vainikuotis Lietuvos karaliumi ir 1253 metų liepos 6 dieną buvo karūnuotas. Tai buvo milžiniškas Lietuvos valstybės laimėjimas, nes tuomet popiežius įkūrė tiesiogiai Šventajam Sostui pavaldžią Lietuvos vyskupiją, o pirmasis Lietuvos vyskupas Kristijonas net išrūpino teisę įsteigti aukštąją mokyklą. Deja, karaliaus Mindaugo ir jo sūnūs, sosto įpėdiniai, buvo  nužudyti 1263 m., tai kitaip pakreipė tolesnį Lietuvos valstybės likimą.

Mindaugo karūnavimo, kaip Lietuvos valstybės europinio pripažinimo, diena jau buvo minima Nepriklausomoje Lietuvoje, prieš sovietinę okupaciją. Lietuvos Respublikos parlamentas 1990 m. spalio 25 d. įstatymu „Dėl švenčių dienų“ liepos 6–ąją, Mindaugo karūnavimo dieną, paskelbė Valstybės švente.

Krekenavos regioninio parko direkcija Mindaugo Karūnavimo–Valstybės dienai organizavo kasmetinę Ugnies sąšauką – buvo uždegti laužai Švenčiuliškiuose ir ant Bakainių piliakalnio. Šiame piliakalnyje Surviliškio seniūnija, Surviliškio kultūros centras kartu su parko direkcija organizavo Mindaugo karūnavimo paminėjimą. Susirinkusius linksmino Sirutiškio kaimo kapela, Dotnuvos saviveiklininkai ir Šėtos armonikieriai. Vyko šių trijų kapelų varžytuvės, kurias laimėjo Dotnuvos kapela. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos mokytoja – etnologų būrelio vadovė, su vaikais padeklamavo J.Marcinkevičiaus „Mindaugo“ ištrauką. Aplink degantį laužą šoko ir dainavo visi.

O krekenaviečiai paminėti Mindaugo karūnavimo dienos susirinko sekmadienio vakarą švenčiuliškiečių Alfonso ir Janinos Lukoševičių daržinėje. Svečiams mokiniai rodė meninę programėlę. Visus linksmino Naujarodžių kaimo saviveiklininkai. Šventės dalyviai dalinosi mintimis apie Lietuvą, bendravo tarpusavyje, šoko, dainavo ir į namus išsiskirstė tik vėlyvą vakarą.

 

Autorės nuotraukoje: Mindaugo Karūnavimo diena Bakainių piliakalnyje.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"