Paieška Kolektyviniai sodai, kurie gyvenvietėmis patampa

Tadas Panavas: „Tegu nubunda gerumas!..“

Kolektyviniai sodai, kurie gyvenvietėmis patampa

Augustas UKTVERIS

 

Lietuvos sodininkų draugijos bei Vilniaus susivienijimo „Sodai“ pirmininkas Vladislovas Butkevičius jau anksčiau publikuotame „Žaliajame pasaulyje“ pokalbyje (Nr.20, gegužės 22 d., „Greta kauptuko reikalinga galva“) kvietė šalies sodininkus, jų bendrijas dalyvauti šalies gražiausių sodų apžiūroje. Liepos viduryje Vladislovas Butkevičius su komisija susiruošė pasidairyti po sostinės priemiesčių sodus. Tądien lankėmės Vilniaus miesto teritorijoje esančioje sodų bendrijoje „Dobilas“ (Ožkiniai). Čia sodų masyvas išsipleikęs gražiame Neries slėnyje. Nors, tiesą sakant, tokiu gražiu tą slėnį pavertę patys žmonės. Ne vien slėnį, o ir tolėliau nubėgančius sklypus.

... Pasidžiaugiame pagrindine asfaltuota sodų bendrijos gatvele, margomis ir dailiomis tvorelėmis, gyvatvorėmis, vejomis, gėlynais, šiltnamiais, įvairiais žolynais išsipusčiusiais statiniais, baseinėliais, fontanėliais... Netrunkame užsukti į Reginos ir Kazimiero Mažeikų sodo valdą. Veja čia išpuoselėta, nors sodinta prieš 10 metų. Šalia – ir Reginos dukros sodas, kuriame taipogi aplinka išpuoselėta. Darosi aišku, jog čia žmonės gyvena nuolat.

„Patinka čia. Žiemas taipogi čia leidžiame...“ – sakė Regina Mažeikienė, pasigirdama, jog gebanti auginti bei prižiūrėti ne vien veją, gėlynus, o ir... morkas. Apdengia plėvele, kad kenkėjai nepasiektų, tad morkos ir užaugančios. Ir jokios chemijos nereikia.

„Tik vejai kiek mineralinių trąšų beriame, o kitur – tik ekologiškas kompostas. Negi save nuodysi...“ – kalbėjo Regina.

Atsisveikinus su ja, lydimi sodo bendrijos „Dobilas“ pirmininko Tado Panavo ir jo pavaduotojo Algimanto Pumpučio netrunkame užsukti į Žanos Repovos sodą (teisybę pasakius, visi sodai – tik sąlyginis pavadinimas, nes sklypuose – puikiausi gyvenamieji namai). Šeimininkų tądien prie namo nesimatė, pasitiko tik piktai viauksintis šunelis, atklydęs iš kito sklypo. Čia namas – šiuolaikinis, vejos ir gėlynai taipogi neapleisti. Komisija tik rašo skaičiukus, atitinkančius įvairiausių vertinimo parametrų skales. Na, o man, taipogi sodininkui, regis, parūpsta visai žemiški dalykai. Ypač užsukus į Arvydo bei Saulutės Damanskių sklypą. Šeimininkas man, pasirodo, jau senokai pažįstamas. Mielai jis aprodė savomis rankomis tvarkomą sklypą, gražų akmenėliais išpiltą baseinėlį.

„Tų akmenėlių prisirinkau vien kapstydamasis šiame sklype. Čia sodai – buvusi Neries tekėjimo vieta, tad sąnašos – žvyras, gargždas, akmenys, akmenėliai... Paklojau baseinėlio apačioje stiklu armuotą ir vandens nepraleidžiančią plėvelę (jos abiejuose pusėse – taipogi specialios dangos, kad akmenukai nesužalotų vandeniui nelaidžiosios armuotosios plėvelės), tad vanduo niekur neišteka. O dabar to vandens baseinėlyje yra tiek, kiek neseniai prilijo...“ – kalbėjo Arvydas, tarsi pasiteisindamas, jog artezinio šulinio švarusis vanduo nėra niekada baseinėliui panaudojamas.

Žinia, komisijos narius, manyčiau, turėtų dominti tai, jog žmogus aplinką kuria savomis rankomis, tad tada kūrybą vertinti yra visai kas kita. Vertinama atskiro žmogaus veikla, o ne kokio rangovo atliktas darbas.

...Tądien taipogi įsitikinome, jog gražiai tvarkomas ir paties bendrijos „Dobilas“ pirmininko Tado Panavo sodo sklypas. Mus pasitiko čia vasaras mėgstantis leisti ir Tado anūkas, niekur neskubanti juodoji katė.

Erdvioje Tado Panavo namo varandoje susėdome. Ir prakalbome, regis, visai apie ką kitą, nei gražioji aplinka. Nors... Argi galėtume nuo tos išpuoselėtos aplinkos imti ir atskirti tokį dalyką, kaip atliekos, nuotekos, ūkiniai vargai, vargeliai...

Tadas Panavas ir Algimantas Pumputis pasidžiaugė, jog „Dobilo“ sode dėl atliekų išvežimo yra 84 sutartys (230 sodininkų, sklypų - 255 ). Atliekas išveža bendrovės VSA ir „Švarus miestas“. Vieni vežėjai veža antradieniais, kiti – šeštadieniais. Tad nebėra tos grasiosios atliekų problemos, kai rezultatus visi matome: apkreiktos šiukšlėmis artimiausios pakelės, pamiškės, miškeliai...

...Atsisveikinus su komisijos nariais su sodininkų bendrijos „Dobilas“ (Ožkiniai) pirmininku bei sostinės Verkių seniūnijos bendruomenės atstovu Tadu PANAVU dar ilgokai kalbėjomės. Savitas, įdomus pašnekovas bei veiklus žmogus pasirodė...  

 

„Verkių bendruomenės atstovu esu išrinktas, tad niekur nesidėsi, reikia ir Verkių seniūniją bei bendruomenę neretai atstovauti...“ – sakė Tadas Panavas prisistatydamas ir primindamas, jog didžią gyvenimo dalį buvo susiejęs su tiesioginiu žmonių saugumu, t.y. buvo policijos (milicijos) pulkininkas. – Dabar esu atsargos pulkininkas (nuo 2002 metų), o dirbau prieš išeidamas į pensiją Vilniaus miesto VPK komisaru ryšiams su visuomene. Vienintelis toks komisaras buvau tokiems darbams visoje šalyje...“

Žinia, mūsų vartotojiškajame gyvenime nieko naujesnio neišvagosi... Viskas vertinama arba pinigais, arba žmogaus, aplinkos sveikata. Na, dar gal ir dvasios pakilumu. Tadas sodo bendriją „Dobilas“ siekia paversti gražia, šiuolaikine gyvenviete. Juk ir dabar iš 230 sodo valdų nuolat gyvenama 93-iejose. Čia - miesto teritorija. Yra ir dujų trasa, ir požeminis vandentiekis (turi „Dobilas“ du artezinius gręžinius), reikia tik kanalizacijos.

„Noriu, kad gyvenvietė būtų pavyzdinė – ir švari, ir tvarkinga. Dažnai kalbama apie kovą su šiukšlintojais. Kai turėjome bendrus konteinerius, viską į juos vertė... Ir lovas, ir kitus didelių apimčių atliekančius daiktus, statybų atliekas. Toks jau tas žmogus. Kol bendra, nėra tvarkos, kai kiekvienas turi individualų konteinerį, atsiranda ir tvarka. Gaila, jog šiukšlių vežėjai vėl užsispiria: konteineriai turi būti bendri. Tačiau žmonės jau konteinerius įsigijo. Tad teks sau palankios politikos nevykdyti ir atliekų vežėjams. Kita vertus, kai bendras konteineris pastatomas apie pusantro kilometro atstumu, kas tada neš atliekas į tą konteinerį? Aplinkiniai – taip, tačiau iš nutolusių sklypų...“ – pasakojo Tadas Panavas.

Beje, „Dobile“ yra tokia tvarka: sodininkai kiekvienas apie savo sklypą, nuo kelio taipogi surenka visas šiukšles. Jos iš niekur neatsiranda – žiūrėk, koks vaikas nusiperka ledų, popieriuką nusviedžia, ar PET butelaitį per petį paleidžia... Kaimynui. Kai tuo įsitikina, kai kaimyną verčia rinkti šiukšles, pasidaro ir nemalonu pačiam... Taip ir „gydomasi“, taisant ir savo žmoniškąjį veidą. Tadas Panavas teigė, jog nesąs ir jis pats koks ponas, netingi su kokiu maišu atliekoms pavaikščioti, kad aplinka būtų gražesnė. Tad ir susitvarkė, net gėlių prie gatvelių atsiranda.

„Problema – nuotekų išvežimas iš išgriebimo duobių. Tai ir brangsta. Tikimės, gal eis greta sodo ir kanalizacijos trasa. Tada viskas išsispręs.

Turime problemų ir dėl vandens tiekimo. Kai žmonės per karščius ima daug vartoti vandens, paaiškėja, jog reikia naujo gręžinio, kuris kainuoja apie 80 tūkst. litų (o mūsų biudžetas – 35 tūkst. Lt). O kur dar gatvių asfaltavimas – dar reikia apie 80 tūkst. Lt. Iš kiekvieno sodo sklypo savininko paprašėme po 700 Lt. Moka, net ir pensininkai, nes nori geresnių permainų. Padeda ir verslininkai, esantys mūsų bendrijos „Dobilas“ nariai. Ir pagrindinei mūsų Vindaubos gatvei asfaltuoti lėšų skyrė verslininkai. Kai yra asfaltas, visiems kur kas maloniau“, - kalbėjo „Dobilo“ pirmininkas.

Ilgai jis dirbo teisėtvarkoje, tad įdomu buvo pavartyti, pasidomėti ir aspektais, susietais su sodininkų veikla. Na, tarkime, kažkas visai nenori tvarkytis – ką su tokiu daryti? Pasirodo, neitin ką gali padaryti... Anksčiau dėl augalų apsaugos būta įvairių protokolų rašymo. Tačiau dabar viskas liberaliau. Dabar tik galima pašalinti iš sodininkų narių gretų. Tačiau tam reikia visuotinio susirinkimo. Sunku visus surinkti, tad tokį sambūrį šaukia tik kartą per metus. Keblu ką nors padaryti, kai piktžolės veisiasi, kai sodo šeimininkas į užsienį išvykęs. Žinia, kaimynai gali nušienauti ir pateikti už tai sąskaitą, tačiau kai nesumoka, laukia teismas... O ten atsidurti niekam nelinkėkime... Gal tik kokios antstolių kontoros čia padėtų?..

„Neturime tinkamų svertų ir prieš tuos, kurie nuotekas sugalvoja išpumpuoti į kaimynų sklypą. Gal tik ekologinė policija padėtų. Esama ir daugiau bėdų. Negalima miesto teritorijoje užkurti laužus. Siunčiu įspėjimus apie tai, tačiau... Sunku su užsispyrėliais, kol jiems išaiškinu, jog tai negalima daryti, už tai ir baudą (iki 2000 Lt) galima „užsidirbti“, – dėstė Tadas Panavas.

Beje, ką išsikviesi, kai laužą užkuria sutemų metu. Tose sutemose drąsesni ir chuliganiokai. Tadas teigė, jog žmonės ėmė jam skųstis: triukšmauja ir policininko duoną valgantieji kaimynėliai... Teko Tadui kreiptis į tuos, kurie jį dar atsimena, teko tiems triukšmautojams dėl savo blogo įpročio nuo savo antpečių žvaigždutes nusilesioti... Dabar, pasak Tadą, reikia tik džiaugtis, jog nuo 18 val. iki 6 val. (ryto) triukšmo niekas nebekelia. Vargų nesą ir dėl kokių palaidų šunų.

Kur kas didesnės problemos – dėl apleistų sklypų (jie turi ir taip savo vertę – apie 250 tūkst. Lt, tad kam to sklypo savininkui ką tvarkyti...), dėl elektros tinklų pardavimo Rytų skirstomiesiems tinklams (RST).

„RST yra monopolistai, kelia savo sąlygas, turi galiojantį įstatymą dėl elektros tinklų pardavimo. Palankus tas įstatymas, žinia, ne mums. Negana to, papildomai dar susikuria taisykles, tad sodininkai lieka lyg ir baudžiauninkų stovyje... Elektrikai norėtų, kad dar net ir transformatorių pasistatytume, kad paskui viską už simbolinę vieno lituko kainą nupirktų... Dabar sodininkai moka už elektros tiekimą kaip už gerą produktą, tačiau ką gauname?.. Ar siekia galia 220? Deja... Kas kontroliuoja, ar pagal priimtą įstatymą, poįstatyminius dokumentus dirba Rytų skirstomieji tinklai? Niekas... Gal tik sodo bendrijos pirmininkas! O tie, kurie draugiškai vieni kitus palaiko?..

Korupcijos pagraužti ir įstatymai, kuriais vadovaujasi dujininkai, atvesdami prie mūsų sodų sklypų dujas. Stacionaraus telefono paslaugų tiekėjai už linijos atvedimą neprašo apmokėti, o dujininkai – gali. Ir tūkstančius prašo, nors ir toliau iš mūsų (tiekdami dujas) pragyvens... Šiemet neturiu lėšų įsivesti į namą dujų vamzdį, tačiau po 12 Lt per mėnesį jau turiu mokėti vien už tai, jog prie mano sklypo jau yra dujininkų įrengta dėžutė. Už ką? Monopolisto uždėtas mokestis, įstatymiškas. Kam tai Seime atnešė turtus? Ir dar. Visos firmos, kurios įveda dujas, ima tą pačią didžiulę kainą kaip ir „Vilniaus dujos“. Kartelinis susitarimas! Štai koks čia „darnus“ vystymasis!” – rūgojo Tadas Panavas.

... Tačiau sodas yra sodas. Čia žmonės yra kur kas artimesni, nei mieste. Ir gamta čia kur kas artimesnė. Ją kiekvienas pajaučiame. Nepiktas Tadas Panavas, pamatytumėte, kaip jis džiaugiasi savo prieraišiais vaikaičiu ir vaikaite. Patinka jiems prie žemės, prie žolės, prie gėlės ir... prie senelio.

„Jei tėvai, seneliai, mokytojai rodys pagarbą, gerumą gėlei, medeliui, paukščiui, tada tas gerumas juk niekur neišgaruoja, jis žmoguje kaupiasi, juo žmogus taipogi ima spinduliuoti. Esminis dalykas turi nubusti žmoguje: gerumas gamtai“, - tarsi reziumuoja atsargos pulkininkas, gamtos bičiulis, reiklusis sodininkų bendrijos „Dobilas“ pirmininkas Tadas Panavas.  

 


Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"