Paieška “Žalioji energetika Lietuvoje...” (konkursas)

 

KVIEČIAME ŽURNALISTUS DALYVAUTI KONKURSE „ŽALIOJI ENERGIJA LIETUVOJE: PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOS 2007“

 

2007-06-05

 

Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija, Lietuvos žurnalistų sąjunga ir RsV agentūra "Komunikacijų raktas" kviečia dalyvauti žurnalistų darbų konkurse ekologiškos energijos tematika – „Žalioji energija Lietuvoje: problemos ir perspektyvos 2007".

 

Senkantys gamtiniai ištekliai, aplinkos tarša bei kitos ekologinės problemos tampa ypač svarbios vertinant ne tik dabarties, bet ir ateities veiklos perspektyvas. Šiandien nebeužtenka vien kalbėti apie grėsmes, bet būtina imtis priemonių ir keisti visuomenės įpročius, priverčiant ją kitaip pažvelgti į savo vertybes. Todėl kviečiame Jus, Lietuvos žurnalistus, nelikti nuošalyje ir kelti šias problemas bei skatinti dialogą tarp visuomenės, valstybės ir verslo apie alternatyvius energijos šaltinius.

 

Pasak Aplinkos ministro A. Kundroto, Europos Sąjunga (ES) aplinkosaugos srityje siekia tapti pavyzdžiu visam pasauliui. Tad koncerno "Achemos grupė" mecenuojamas konkursas "Žalioji energija Lietuvoje: problemos ir perspektyvos 2007" tai žingsnis į priekį prisidedant prie šios progresyvios iniciatyvos.

 

Konkurse gali dalyvauti visi žurnalistai, kurie nuo 2007 m. sausio 2 d. – iki lapkričio 8 d. parengė ir publikavo konkurso temą ir siekius atitinkančius darbus nacionalinės ir regioninės (miestų ir rajonų) žiniasklaidos priemonėse. Konkursui darbus ir jų iliustracijas patys autoriai arba redakcijos gali siųsti iki 2007 m. lapkričio 8 d. Darbai turi būti pateikti skaitmeniniu formatu. Vienas autorius gali teikti ne daugiau kaip tris publikacijas.

 

Konkurso vertinimo kriterijai: darbo atitikimas temai ir siekiams, darbo visuomeninė reikšmė ir aktualumas, informacijos šaltinių panaudojimas, originalumas, stilius, kūrybiškumas, kalba ir kūrinio iliustravimas.

 

Konkurso autorių darbai bus vertinami 2 kategorijose – nacionalinės ir regioninės (miestų ir rajonų) žiniasklaidos. Kiekvienoje kategorijoje išrenkant po 3 prizininkus. Koncerno "Achemos grupė" įsteigtas konkurso prizinis fondas – 4400 Lt.

 

Konkursui pateiktus darbus vertins komisija, sudaryta iš Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos, Lietuvos žurnalistų sąjungos, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, Lietuvos hidroenergetikų asociacijos bei Koncerno "Achemos grupė" atstovų.

 

Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti lapkričio mėnesį, oficialios ceremonijos metu.

 

Darbai siunčiami su nuoroda „Konkursui“, o laiško tekste turi būti nurodytas publikacijos autoriaus vardas, pavardė, telefonas, elektroninio pašto adresas, darbovietė ir jos adresas; jei straipsniai su iliustracijomis – jų kūrėjų pavardės.

 

Darbus reikia pristatyti adresu: Lietuvos žurnalistų sąjunga, Teatro g. 8, Vilnius arba siųsti el.paštu: mokymai@lzs.lt.

 

Daugiau informacijos teirautis el. paštu: mokymai@lzs.lt ir tel. 8 (5) 212 1374; el. paštu birute@k-r.lt ir tel. 8 (5) 2496466.

 

Konkurso nuostatai skelbiami leidinyje "Žurnalistų žinios" , Lietuvos žurnalistų sąjungos tinklapyje http://www.lzs.lt ir UAB "Komunikacijų raktas" tinklapyje http://www.k-r.lt .

 

KŪRYBINIO KONKURSO

“ŽALIOJI” ENERGIJA LIETUVOJE: PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOS 2007“

Nuostatai

 

1.      BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.            Nacionalinės ir regioninės (miestų ir rajonų) spaudos žurnalistų konkurso (toliau vadinamas Konkursu) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, sąlygas, vertinimo komisiją ir kriterijus, apdovanojimus bei eigą.

1.2.            Konkursą organizuoja Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija, Lietuvos žurnalistų sąjunga ir UAB „Komunikacijų raktas“.

1.3.            Konkurso partneris ir mecenatas Koncernas „Achemos grupė“.

1.4.            Konkurso dalyviai – nacionalinės ir regioninės(miesto ir rajono) žiniasklaidos žurnalistai.

1.5.            Konkurso nuostatai skelbiami: leidinyje „Žurnalistų žinios“, Lietuvos žurnalistų

sąjungos tinklapyje www.lzs.lt, UAB „Komunikacijų raktas“ tinklapyje www.k-r.lt.

1.6.            Konkurso pradžia / paskelbimas birželio 07 dieną. Darbai siunčiami iki lapkričio 08 dienos. Vertinimo komisijos posėdis lapkričio 15 dieną. Nugalėtojai paskelbiami ir apdovanojami lapkričio 22 dieną oficialaus renginio metu.

1.7.            Pranešimai spaudai apie konkurso eigą platinami: pirmas pranešimas spaudai (apie konkurso pradžią) – birželio 07 dieną, antras pranešimas spaudai (priminimas apie artėjančią konkurso pabaigą) – spalio 10 dieną, trečias pranešimas spaudai (apie konkurso pabaigą ir išrinktus laimėtojus) – lapkričio 15 dieną po konkurso komisijos posėdžio. Pranešimai spaudai platinami: leidinyje „Žurnalistų žinios“, Lietuvos žurnalistų sąjungos tinklapyje www.lzs.lt, UAB „Komunikacijų raktas“ tinklapyje www.k-r.lt, bei pagal atskirą tinklelį: Lietuvos naujienų agentūrose, internetiniuose portaluose, regioninėje ir respublikinėje žiniasklaidoje.

1.9  Papildoma informacija el.paštu: mokymai@lzs.lt ir tel. 8 (5) 212 13 74, birute@k-r.lt ir/arba tel. 8 (5) 2496446


2        KONKURSO TIKSLAS IR SIEKIAI

 

2.1 Konkurso tikslas - įvertinti konkursui pateiktus nacionalinės ir regioninės (miestų ir rajonų) spaudos žurnalistų darbus, kuriais siekiama supažindinti visuomenę su naujienomis „žaliosios“ energijos (vėjo ir vandens) srityje, kylančiomis problemomis ir jų sprendimų būdais Lietuvoje bei kitose Europos šalyse; skatinti žurnalistus ir visuomenę plačiąja prasme aktyviai dalyvauti sprendžiant „žaliosios“ energijos plėtros klausimus, populiarinti „žaliąją“ energiją, kaip galimybę sumažinti taršą ir energetinę priklausomybę; išrinkti geriausių publikacijų autorius.

 

3.      KONKURSO TEMA

3.1.    „ŽALIOJI“ ENERGIJA LIETUVOJE: PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOS 2007

 

4.      KONKURSO SĄLYGOS

4.1 Konkurse gali dalyvauti žurnalistai, kurie nuo 2007 m. sausio 2 d. – iki lapkričio 08 d. parengė ir publikavo konkurso temą ir siekius atitinkančius darbus nacionalinės ir regioninės (miestų ir rajonų) žiniasklaidos priemonėse.

4.2 Konkurso temą atitinkančius darbus bei jų iliustracijas (foto nuotraukos, shemos, lentelės ir kt.) gali siūlyti redakcijos arba patys autoriai iki 2007 m. lapkričio 08 d. Darbai konkursui turi būti pateikti skaitmeniniu formatu.

4.3 Vienas autorius gali teikti ne daugiau kaip 3 darbus.

4.4 Siunčiant darbus turi būti nurodytas:

§         darbo autoriaus vardas ir pavardė;

§         autoriaus telefonas ir elektroninio pašto adresas;

§         žiniasklaidos priemonės, kurioje buvo pateiktas darbas / darbai pavadinimas ir data;

§         autoriaus darbovietė ir jos adresas.

4.5  Darbus reikia pristatyti adresu Lietuvos žurnalistų sąjunga, Teatro g. 8, Vilnius arba siųsti el.paštu: mokymai@lzs.lt, su nuoroda konkursui: „ŽALIOJI“ ENERGIJA LIETUVOJE: PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOS 2007.

4.6  UAB „Komunikacijų raktas“ turi teisę turėti visų konkursui pateiktų darbų po vieną egzempliorių skaitmeniniu formatu.

4.7  Darbai pristatyti konkursui po lapkričio 08 dienos, konkurse nedalyvauja.


5.      DARBŲ VERTINIMAS

5.1 Darbus vertina ir nugalėtojus bei prizininkus išrenka vertinimo komisija.

5.1.1    Komisiją iš septynių narių sudaro ir jos pirmininką skiria LŽS pirmininkas.

Komisija susideda iš dviejų LŽS deleguotų narių, dviejų NŽKA deleguotų narių ir trijų „žaliosios“ energetikos atstovų: Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos prezidentas, Alvydas Naujėkas, Lietuvos hidro energetikų asociacijos prezidentas prof. dr. Petras Punys bei Koncerno „Achemos grupė“ konsultantas Virmantas Jurgaitis. Iš jų Komisijos pirmininku skiriamas LŽS įgaliotas asmuo.

5.2 Konkurso vertinimas:

5.2.1        Konkurso autorių darbai vertinami 2 kategorijose nacionalinės ir regioninės (miestų ir rajonų) žiniasklaidos priemonėse paskelbtų darbų, kiekvienoje jų išrenkant po 3 prizininkus: 2 pirmųjų vietų nugalėtojus, 2 antrųjų vietų laimėtojus ir 2 trečiųjų vietų laimėtojus;

5.3. Konkurso vertinimo kriterijai:

5.3.1    kūrinio atitikimas temai ir siekiams;

5.3.2    kūrinio visuomeninė reikšmė ir aktualumas;

5.3.3    informacijos šaltinių panaudojimas;

5.3.4    kūrinio originalumas, stilius, kūrybiškumas, kalba;

5.3.5    vaizdinis kūrinio iliustravimas.

5.3.6    Konkurse negali dalyvauti: vertinimo komisijos nariai, Koncerno “Achemos grupė” ir UAB “Komunikacijų raktas”darbuotojai.

5.3.7    Komisijos posėdžių darbą organizuoja Komisijos pirmininkas ir UAB „Komunikacijų raktas“.

5.3.8    Komisijos vertinimo protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir visi jos nariai.

5.3.9    Komisijos nariai, kurie į posėdį negali atvykti, savo sprendimą gali atsiųsti elektroniniu paštu, faksu arba paštu.

5.3.10 Nugalėtojų ir prizininkų diplomus pasirašo Komisijos pirmininkas bei konkurso mecenato Koncerno „Achemos grupė“ prezidentas.

 

5.      APDOVANOJIMAI

6.1  Konkurso nugalėtojams ir prizininkams bus įteikiami diplomai su Komisijos pirmininko bei konkurso mecenato Koncerno „Achemos grupė“ prezidento parašais.

6.2  Konkurso nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti Koncerno „Achemos grupė“ įsteigtais piniginiais prizais:

Dvi pirmosios vietos – po 1000 Lt. Viso: 2000 Lt.

Dvi antrosios vietos - po 700 Lt. Viso: 1400 Lt.

Dvi trečiosios vietos – po 500 Lt. Viso: 1000 Lt.

6.3  Koncernas „Achemos grupė“ turi teisę papildomai apdovanoti paskatinamaisiais piniginiais prizais.

6.4  Konkurso nugalėtojai bus skelbiami po konkurso komisijos posėdžio lapkričio 15 dieną ir apdovanojami 2007 m. lapkričio 22 dieną oficialaus renginio Vilniuje metu.

6.5  Įdomiausios publikacijos gali būti išleistos atskiru leidiniu.

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"