Paieška Aplinkos ministerijoje: 2007 m. liepos 23-29 d.

Aplinkos ministerijoje: 2007 m. liepos 23-29 d.

 

Liepos 26-27 d. Augustave (Lenkija) vyksiančiame Lietuvos ir Lenkijos aplinkos ministerijų atstovų susitikime aptarti gamtos apsaugos ir miškų ūkio klausimai. Dalyvavo  AM Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas Donatas Dudutis ir Miškų departamento Miškotvarkos ir miško išteklių skyriaus vyr. specialistas Vytautas Martuzevičius. Išsamesnė informacija: Donatas Dudutis, tel. 272 8289.

 

Mažinamas transporto priemonių neigiamas poveikis aplinkai

 

Siekiant sumažinti neigiamą transporto priemonių poveikį aplinkai, jų naudotojams keliami nauji aplinkosauginiai reikalavimai. Aplinkos ministras Arūnas Kundrotas 2007 07 13 įsakymu Nr. D1-405 patvirtino Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašą, kuris įsigalios nuo 2008 m. sausio 1 d.

Šis dokumentas nustatė naujus reikalavimus transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto dirbtuvių įrengimui, atliekų bei nuotekų tvarkymui, aplinkos oro apsaugai. Jų laikytis privalės visi asmenys, valdantys (naudojantys) techninės priežiūros ir remonto dirbtuves bei vykdantys transportą priemonių, (išskyrus oro, vandens ir bėginį transportą), priežiūrą, remontą, plovimą. Veiklos vykdytojas privalės priimti visas transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusias nepavojingas ir pavojingas atliekas ir jas sutvarkyti, o ne grąžinti savininkui. Savininkui bus grąžinamos tik pakartotiniam naudojimui tinkamos detalės.

Nustatyti nauji reikalavimai ir gyventojams, kurie atliks savo transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, tačiau šių paslaugų neteiks kitiems asmenims ar įmonėms.

Kaip informavo Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Užterštų teritorijų ir atliekų skyriaus vyriausiasis specialistas Audrius Naktinis, įsigaliojus aprašui, nebebus reikalingi transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklai dėl atliekų susidarymo atitinkami taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ar gamtos išteklių naudojimo leidimai. Veiklos vykdytojai kasmet iki kovo mėnesio 1 d. privalės pateikti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdo veiklą, Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto pirminės atliekų apskaitos ataskaitos duomenis apie praėjusius metus. Veiklos vykdytojas kartu su atliekų ataskaita privalės pateikti ir deklaraciją apie savo veiklą, ar ji atitinka šiame apraše nustatytus reikalavimus.

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2007 07 25

 

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"