Paieška Svyra vasaros jurginai

Svyra vasaros jurginai

Selemonas PALTANAVIČIUS

 

Ir atėjo šventa Ona... ir atnešė šviežią duoną. Taip dainavo, kalbėjo ir galvojo ne tik mūsų proseneliai, bet ir mūsų tėvai. Gamtos branda, įprasminta šviežios duonos ritualinio kepalėlio kvapu, reiškė labai daug. Gamtoje šis laikas taip pat yra savotiška brandos įvertinimo atžyma - dabar jau pasimato visi gerieji darbai ir jų rezultatai.

Antroji vasaros pusė, pats rugpjūčio priešaušris. Tai saulė ir karštis, tai - lietus. Šiek tiek trumpesnė diena. Tačiau gražiausias laikas – atostogos mums visiems. Net ir gamtoje visai kitos – ne darbymečio nuotaikos.

Lizdus paliko daugelio paskutiniųjų paukščių jaunikliai. Ant dirvono stypčioja šįryt iš lizdo išplasnoję gandriukai. Jiems šis skrydis – ilgo ruošimosi tęsinys. Kiek dienų jie pasikeisdami plasnojo ir plasnojo stovėdami ant lizdo krašto, miklino ir stiprino sparnus. Dabar prasideda naujas jų gyvenimo etapas – medžioklės mokslai. Jie nelengvi, nes kol kas gandriukai tik žirglioja paskui tėvus ir stebi, kaip vikriai šie nutveria žiogą, kaip pasiviję snapu taukšteli šalin sprunkantį pelėną. Kai grobis spurda vieno iš tėvų snape, jaunikliai skuba perimti jį ir praryti. Mokslas truks neilgai – supratę, kur renkami, kaip gaudomi maisto objektai, jie to imsis ir patys.

Gandrų mokslai truks neilgai. Praeis mėnuo, ir visi raudonsnapiai paliks Lietuvą. Iki to laiko teks išmokti ne tik maistą susigauti, bet ir sklandyti oro srovėse, galynėtis su vėjais, lietumis ir škvalais.

Griežia žiogai. Kiekvieną vasarą jų čirpimas paskelbia apie brandą. Šiemet ji prasidėjo nei anksčiau, nei vėliau – laiku. Dabar žiogai groja visą ilgą dieną. Ir gros iki rugsėjo vidurio, kiti – dar ilgiau. Turite laiko – suraskite muzikantą ir iš tolėliau stebėkite. Ar pamatėte jo smuiką?

Svyra jurginai. Sako, kad jie – rudens gėlės. Iš tikro, kažkada su jų puokštėmis eidavome į mokyklą rugsėjo pirmąją. Tačiau iš tikro nereikia sukti vasaros laikrodžio priekin. Kol kas dar pati gražiausia, brandi vasara, ir jurginai – pačios gražiausios brandžios vasaros gėlės.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"