Paieška Dėl agresijos prieš paveldą Lietuvos miestuose

Dėl agresijos prieš paveldą Lietuvos miestuose

 

Jeigu Jums ne tas pats, kokioje Klaipėdoje ir krašte gyvens mūsų vaikai ir anūkai, ateikite ir pasirašykite.

 

Mūsų miesto ir krašto savitumui iškilo pavojus – Klaipėdoje aukštybiniais statiniais ardoma istorinė miesto dalis, senamiestį keičia agresyvi architektūra, viešbučiai projektuojami ant seniausių XVI – XVIII a. miesto bažnyčių bei kapų. Panaši paveldo naikinimo tendencija aktyvėja ir Šilutėje, Neringoje, Rusnėje. Jei pritari senųjų Klaipėdos, Šilutės, Neringos pastatų prikėlimui naujam gyvenimui, senamiesčių bei istorinių miesto dalių išsaugojimui pasakyk „Taip" ir pasirašyk. Nepamiršk - Tavo parašas gali būti lemiamas.

Savo pritarimu ir parašais kviečiame paremti Alternatyvios kultūros paveldo komisijos bei Lietuvos piliečių sąjungos vykdomą parašų rinkimo kompaniją „Dėl agresijos prieš paveldą Lietuvos miestuose "

Perduokime istorinį palikimą Mūsų vaikams.

Parašai renkami rugpjūčio 10 d., nuo 12.00 iki 13.30 val., prie Klaipėdos apskrities administracijos, Danės 17, šalia skulptūros žvejui.

Kartu vyks šią kampaniją remiantis piketas „Dėl agresijos prieš paveldą Klaipėdos krašte". Jį rengia , Mažosios Lietuvos taryba, Žemaičių kultūros
draugijos Šilalės skyrius, Klaipėdos vokiečių bendrija, Lietuvos piliečių sąjunga.
Pikete gali dalyvauti ne daugiau 9 žmonių. Tad Jūs patys negalite būti piketo dalyviais, bet galite būti jo stebėtojais, taip išreikšti savo paramą piketo dalyviams pasirašydami po minėtu kreipimuisi, o taip pat po piketo dalyvių rengiama rezoliucija dėl kreipimosi į tarptautines paminklų apsaugos organizacijas.

 

Dainius Elertas

Klaipėdos miestiečių iniciatynės grupės įgaliotas minėtam renginiui asmuo, mob.861615158

 *  *  *

 

UNESCO Pasaulio paveldo komitetui

Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Vokietijos Federatyvinės Respublikos Bundestagui

 

DĖL AGRESIJOS PRIEŠ PAVELDĄ KLAIPĖDOS KRAŠTE

(piketo įvykusio prie Klaipėdos apskrities administracijos 2007-08-10  rezoliucija)

 

Klaipėdos krašto paveldas – neatsiejama europietiškas tapatybės dalis. Klaipėdos krašte virš 755 metų skleidėsi daugialypė kultūra – greta sugyveno lietuvių, vokiečių, kuršių, žydų ir kitos etninės grupės. Tai kūrė unikalų, nepakartojamą jo veidą ir paveldo įvairovę.

Konstatuojame, kad pastaruoju metu nevaržoma agresyvi plėtra paskatino ypatingo brutalumo proveržius Klaipėdos, Šilutės, Neringos miestuose – naikinama senamiesčių bei istorinių urbanistinių zonų struktūra, griaunami istoriniai pastatai, prisidengus restauracija naikinami jų interjerai. Kritinę padėtį Klaipėdoje, Neringoje kvestionavo ir aukščiausias kultūros paveldo ekspertas Lietuvoje – Valstybinė kultūros paveldo komisija. Deja, į jos siūlymus Klaipėdos miesto ir apskrities valdžia neatsižvelgė. Klaipėdos miesto bendrieji planai, kuriuose numatyta agresyvi plėtra buvo patvirtinti nekreipiant jokio dėmesio į visuomeninių organizacijų bei paveldosaugos institucijų protestus. Naujame bendrajame Klaipėdos miesto plane istorinį Vitės kvartalą numatyta užstatyti daugiaaukščiais, panaikinus šioje teritorijoje ankščiau galiojusį saugojimo režimą – taip ignoruojamos ir jūrinio paveldo vertės.  Klaipėdos senamiestyje viešbutį ketinama statyti ant seniausių bažnyčių bei žymiausių regiono asmenybių kapų. Principingi paveldosaugos pareigūnai, jį ginantys visuomenininkai patiria didžiulį politikų spaudimą.

Pasisakome už šiuolaikiškus miestus, kurie kuriami remiantis darnios plėtros principais - plėtojant, bet ne naikinant kultūrinį tapatumą.   Manome, kad investicijos turi būti nukreiptos ne į griovimą, bet į kūrybą, užtikrinant 755 metų kurtos europietiškos tradicijos tęstinumą ir vertybių perdavimą ateities kartoms. Todėl pritarime ir palaikome Alternatyvios kultūros paveldo komisijos (ją sudaro 17 visuomeninių organizacijų ir judėjimų) bei Lietuvos piliečių sąjungos kreipimosi „Dėl agresijos prieš kultūros paveldą Lietuvos miestuose“ teiginiams (tekstą pridedame). 

 

Prašome padėti:

* priminti, kad Klaipėdos mieste ir krašte būtų laikomasi tarptautinių įsipareigojimų, kuriuos Lietuva prisiėmė ratifikuodama Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo globos konvenciją, Europos kraštovaizdžio konvenciją, Europos architektūros paveldo apsaugos konvenciją, Europos archeologijos paveldo apsaugos konvenciją.

* imtis skubių priemonių, kad būtų sustabdyta urbanistinė agresija ir kultūros paveldo naikinimas Klaipėdos mieste bei krašte. Kartu skatinti Valstybės, įvairių fondų, privačias investicijas į kultūros paveldo išsaugojimą, atskleidimą ir išryškinimą.

* užtikrinti, kad teisinėje Lietuvos sistemoje bus įtvirtinta visuomeninių organizacijų ir piliečių teisė teisme ginti viešąjį interesą, taip pat ir paveldosaugos srityje

 

Mažosios Lietuvos Tarybos įgaliotinis Klaipėdos krašte

Lietuvos vokiečių bendrija

Žemaičių kultūros draugijos Šilalės skyrius

Lietuvos Piliečių Sąjunga

Klaipėdos miestiečių iniciatyvinė grupė

 

 

 

 

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"