Paieška Kamajuose – gamtosauginės iniciatyvos

Kamajuose – gamtosauginės iniciatyvos

Jolanta VYGĖLIENĖ

Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė

 

Nuo šiol Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija gali pasidžiaugti ne vien savo Gamtosauginės mokyklos statusu, bet ir didžiuotis: mums įteikta ir Žalioji vėliava. Ją gavome (drauge su kitomis 47 mokyklomis) Gamtosauginių mokyklų tarybos posėdyje. Gamtosauginių mokyklų programa yra viena iš tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo įgyvendinamų programų. Kamajų A.Strazdo gimnazija džiaugiasi galėdama prisidėti prie fondo veiklos ir ugdyti jaunąją kartą, nebijančią keisti pasaulį į gerąją pusę.

 

Žalioji vėliava – ne už dyką

 

Žalioji vėliava – tai apdovanojimas, suteikiamas už mokyklos aktyvią gamtosauginę veiklą. Nusipelnė mokykla gauti šį apdovanojimą ar ne, sprendžia Nacionalinė taryba. Žinia, jog vėliava mokykla turi teisę puoštis tik vienerius metus, skatina bendruomenę tęsti pradėtus darbus dar labiau įsigilinant į projekto esmę. Tikimės, kad A.Strazdo gimnazija bus įvertinta ir kitais metais.

Kamajų gimnazijoje į aplinkosaugos projektą įtraukiama visa bendruomenė. Suteikiama galimybė pasireikšti kiekvienam, siekiant nuveikti kažką gero. Mokykla projekte dalyvauja jau nebe pirmus metus, todėl, atlikus paskutinįjį auditą, įsitikinta, jog tokia ilgalaikė veikla yra efektyvesnė nei trumpalaikė. Mokiniai žymiai giliau ir atsakingiau žvelgia į analizuojamas sritis, kelia aktualias aplinkai problemas, keičiasi požiūris, ieškoma racionalesnių sprendimo būdų.

 

Svarbiausia – mokiniai

 

A.Strazdo gimnazijoje stengiamasi kuo labiau į veiklą įtraukti mokinius, kartu nepamirštant, jog svarbu – ir miestelio bendruomenės dalyvavimas. Mokiniai sudaro nemažą dalį mokyklos Gamtosauginio komiteto narių. Tokiu būdu yra visuomet atsižvelgiama į vaikų nuomonę, išklausomos jiems kylančios idėjos. Komitete – ir mokytojai, ir bendruomenės atstovai. Tada lengviau nustatyti pagrindines veiklos kryptis bei veiksmų eiliškumą.

Projekto įgyvendinimui mokykloje buvo pasirinktos energijos, vandens, atliekų, sveikos gyvensenos, mokyklos aplinkos, bioįvairovės ir globalinių problemų temos. Būtent jos, bendruomenės manymu, yra aktualiausios Kamajų miesteliui. Ištisus metus buvo vykdomi su temomis susiję projektai ir įvairios akcijos, tokios, kaip „Taupykim elektrą“, „Vandens pH“, „Sportuok ir būsi sveikas“. Tokių, kartais net ilgalaikių, renginių metu mokiniams teko tirti, analizuoti ir mokytis suprasti aplinką ir žmonių veiklos poveikį jai.

Būta ir paskaitų ciklo „Klimato atšilimas Lietuvoje“, bendradarbiavimo su girininkija. Jos dėka sėkmingai dirbama noriai mokinių lankomame būrelyje „Žvorūnė“ - vykdomi įvairūs stebėjimai pagal atskirą planą.

 

Matome ne vien savo kiemą...

 

A.Strazdo gimnazija yra suinteresuota dalintis su projektu susijusia informacija ir sukaupta patirtimi su kitomis mokyklomis. Rokiškio rajone Gamtosauginių mokyklų projekte dalyvauja dvi mokymo įstaigos, nors ketinimų prisidėti esama ir daugiau.

Džiugu, jog aktyviai projekte Kamajų gimnazijoje dalyvavo fizikas A. Sirvydis,  pradinių klasių mokytojos R.Zovienė, I.Vaitkevičienė, kūno kultūros mokytoja R.Merkienė, lituanistė Z.Šivickienė, chemikė R.Paliokienė, geografijos mokytoja J.Zaveckienė, matematikė D.Mickūnienė. Skirtingų sričių specialistai stengiasi integruoti gamtosaugines žinias į mokomuosius dalykus.

... Kamajų bendruomenėje manoma, jog Gamtosauginių mokyklų projekte dalyvauti verta: mokomasi tausoti ir pažinti aplinką, bendrauti ir bendradarbiauti, ieškoma įvairesnių problemų sprendimo būdų, ugdomas sąmoningumas, gamtosauginės idėjos iš mokyklos pasiekia ir šeimas, labiau įsigilinama į globalines problemas. Esant progai, A.Strazdo gimnazija dar kartą kviečia minėtame projekte dalyvauti ir kitas mokyklas.

Sėkmės ugdant ekologišką požiūrį į pasaulį!

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"