Paieška Verslo teroras siautėja!

Verslo teroras siautėja!

Erlandas PAPLAUSKIS

Ekologinis klubas “Žvejonė”

 

Vienas laikraštis spausdina graudžius verslininko paverkšlenimus: girdi, niekšai gamtosaugininkai saugo brūzgynus ir neleidžia jam statyti hidroelektrinės ten kur tai statyti draudžiama (čia reikia šypsenėlės). Taip spaudos pagalba, įtraukiant įtakingus pagalbininkus saugančios ministerijos ir agentūros metų metus priverstos nunarinusios galvas parlamentarams aiškintis, teisintis dėl vykdomos savo tiesioginės pareigos visuomenei. Straipsnyje dabar grasinama net Prezidentu. Taip vienas verslininkas ne tik terorizuoja visuomenę, bet savo asmeninius interesus iškelia aukščiau už bendravalstybius, bendravisuomeninius. Viena kartą tie nešvarūs politiniai piariniai žaidimėliai turi baigtis, kitaip Kuršių nerija liks amžinu mūšio lauku.

 

Kiek žmonės dar kęs nuolatinį ir piktybišką verslininkų terorą, kurio tikslas įbauginti visuomenę (teismai dėl “Lietuvos” gynimo), demonstruoti savo galią ir ryšius ir tuo pasinaudojant sunaikinti visą dar likusį kultūros ir gamtos paveldą. Tas teroras įsibėgėjo iki tokio masto, kad valdžios institucijos tampa bejėgęs tiek gamtos, tiek kultūros paveldo srityje. Lietuvoje veikia ypač gerai organizuotos verslo klikos, kurių biznis yra išplėšti vertingas dalis iš neva “restauruojamų” kultūros paveldo objektų ir “suinstaliuoti” jas naujųjų nepmanų “dačose”. Tokios firmos be konkurencijos gali laimėti konkursus, nes statybos darbus gali atlikti už labai mažą kainą. Jų biznis yra kitur – “dačų interjeruose”. Stiklainių statybos šalia vertingiausių šalies senamiesčių, ypatingo šlykštumo keverzonės K ir D šalia Klaipėdos senamiesčio, tokių piktybiškų architektūrinių agresijos pavyzdžių galima pririnkti aibes. Tačiau aš, gamtininkas, biologas, todėl ypač aiškiai matau nekorektiško verslo pavyzdžius gamtinėje srityje. Jau kartą rašiau apie ištisas ministerijas tampančias agresorių biznesmenų įkaitėmis, kai krūvos saugančių institucijų darbuotojų eliminuojamos iš tiesioginio darbo – saugoti gamtos ar kultūros paveldą – ir mėnesių mėnesiais vaikšto Seimo koridoriais ir kukliai aiškinasi visokio plauko verteivoms remiamoms politinio isteblišmento apie tai, kodėl saugomi visokie šabakštynai ir doram verslininkui trukdoma gyventi. Vienas tokių piktybiškos agresijos prieš Lietuvos gamtą pavyzdžių – planuojama hidroelektrinės statyba ant Siesarties upės (Ukmergės rajone). Tai Natura 2000 teritorija, kurioje galioja tam tikras apsaugos reglamentas, čia saugomos 4 ES reikšmės bestuburių rūšys, upė yra svarbi migruojančių lašišinių žuvų apsaugai. Be abejo, ji įtraukta į tų upių sąrašą, ant kurių negalima statyti hidroelektrinių. Be abejo, ant jos statyti tokius objektus draudžiama. Ekologinis klubas “Žvejonė” jau prieš metus reiškė protestus, prieš tai, kad valdžios institucijos dėl vieno verslininko įgeidžių būtų terorizuojamos, gąsdinamos prezidentais, premjerais, seimais ir panašiai. Žalieji ne kartą yra pasisakę už tai, kad visi pageidaujantys gauti įstatymines išimtis, pasitelkiantys politikos veikėjai būtų perduoti STT tyrimui dėl įtakos valdžios institucijoms darymo metodų. Yra Lietuvoje moksliniais kriterijais išskirtos Natura 2000 teritorijos, yra moksliniais kriterijais remiantis išskirtos upės, kurias draudžiama niokoti visokiomis užtvankoms. Taip, taip, kad ir kiek būčiau draugiškai nusiteikęs ekologiškos elektrinės atžvilgiu, hidroelektrinės ekologiniu požiūriu gali būti tikras blogis jas statant be proto. Tokiu objektyviu blogiu taptų jas statant ant vertingiausių lašišinių upelių Lietuvoje. Jei Lietuvoje apskritai patvenktumėme visas įmanomas upes ir upelius – patenkintume tik iki 5 proc. viso šalies energetinio poreikio. Tačiau prarastume upėtakinius, lašišinius upelius, masę rečiausių bestuburių ir žuvų rūšių, šaltiniuoti upeliai pavirstų dumblinomis kūdromis, prarastume kaimo turizmui ir baidarėms plaukti patraukliausius vandens telkinius. Todėl jas statyti ir leidžiama ne visur. Deja, kai kurie verslininkai neketina atsižvelgti nei į žvejų mėgėjų poreikius, nei į žvejų verslininkų lūkesčius, nei į baidarininkų teises keliauti gražiausiomis upėmis, o ne hidroelektrokūdromis. Taip pat mokesčių mokėtojai turi teisę nemokėti iš savo kišenės baudų Europos Sąjungai už sunaikintas gamtines Natura 2000 vertybes.

Taip pat mes protestuojame prieš verslininko A.Strielčiūno bandymus parodyti spaudoje, kad jį remia visuomenė. Tai melas, taip negalima sakyti, jeigu neremia aplinkosauginės NVO, tiesiogiai užsiimančios gamtos paveldo išsaugojimu. Jeigu remia dvasininkas, jis yra nekorektiškas tikinčiųjų gamtininkų atžvilgiu (žinau, jog tikrai yra dvasininkų, neremiančių gamtos niokojimo). Todėl visuomenė jo neremia, remia ūkio universiteto specialistai. Tai nėra visuomenė. Tai dalis visuomenės, neturinti jokių išskirtinių teisių prieš gamtininkus.

Ne, ponai “biznesmenai”, pažadu jums, kad ekologinis klubas “Žvejonė” pakels visą inteligentų ir padorių žmonių armiją prieš jūsų agresiją ir vieną diena baigsit jūs terorizuoti. Taškas ponai A.Strielčiūnai, nei užsakyti straipsniai spaudoje, nei joks prezidentas nepadės. Žalieji ne kartą yra pasisakę prieš neprotingą ir netausojantį hidroelektrinių statymą. Ir tai yra gerbtina visuomenės dalis. Vienoda dalimi kaip ir jūs. Ne vien jūs gyvenate Lietuvoje, yra ir minios gamtos draugų, kuriems nusispjaut ant egoistinių biznierių poreikio. Deja, mums reikia ir jūsų minimų brūzgynų (taip ponas verslininkas A.Strielčiūnas vadina natūralią gamtą), o jūsų elektrinės mums visai nereikia, jos reikia tik jums. Deja, jūs neturite išimtinių teisių prieš kitus visuomenės narius, Jūsų teisės baigiasi ties mūsų nosimi, ponai, ne vien pinigai lemia sprendimus Lietuvoje, tuo mes jau skiriamės nuo baisiausių šalių. Jau truputį skiriamės, jau truputis demokratijos yra. Ne tiek, kiek norisi, bet yra. Ekologinis klubas “Žvejonė” protestuoja prieš hidroelektrinių statybą tose vietose, kur draudžia įstatymas, protestuoja, prieš įstatymų keitimą dėl vieno egoisto įgeidžių, protestuoja prieš bet kokį valdžios institucijų sprendimų priėmimą nesitariant su visuomene. O dauguma aplinkosauginių organizacijų tikrai prieštarauja prieš išimčių suteikinėjimą bet kam, net Prezidentui.

Tikime, kad ir verslininkus galima išmokyti laikytis įstatymų, tikime, kad Lietuvoje gali puikiai egzistuoti etiškas, tausojantis vertybes verslas, tikime, kad Lietuvoje įtakingiems asmenims išimtys nebus daromos... Tai, kas draudžiama teisės aktais, ir reiškia draudžiama, kad be plataus suderinimo su visuomene teisės aktai, leidžiantys niokoti gamtą, nebus keičiami.

 

P.S. Visuomenė jau pradeda platų sukilimą prieš nuolatinį nešvaraus bizno terorą kultūros paveldo srityje.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"