Paieška Sodininkų bendrijų konkursas-apžiūra

Žvelgiant ir iš savojo sklypo...

Sodininkų bendrijų konkursas-apžiūra

Vytautas LEŠČINSKAS

 

Kaip žinoma, Lietuvos sodininkų draugija su Aplinkos ministerija nuo 1995 metų rengia respublikinius konkursus-apžiūras nustatyti geriausiai tvarkomoms sodininkų bendrijoms bei sodų sklypams. Šiais metais aplinkos ministro Arūno Kundroto įsakymu sudaryta komisija jau aplankė daugumą vietinių (rajonų, savivaldybių) komisijų išrinktų sodininkų bendrijų bei atskirų sodų.  

 

Širvintiškių ir ukmergiškių valdose

 

2007 m. liepos 24 d. respublikinio konkurso apžiūros komisija lankėsi Širvintų ir Ukmergės rajonų sodininkų bendrijose.

Pirmiausia buvo aplankyta Širvintų rajono sodininkų bendrija „Šilelis“ (pirmininkas Kazys Kybartas) turinti apie 170 narių ir 245 sklypus. Taip pat apžiūrėtas sodininkų Stasės ir Beniaus Vilenčikų sklypas.

Kitos šio rajono sodininkų bendrijos „Pušelė“ pirmininkė Tivana Baranovienė informavo, kad bendrijos teritorijoje yra 420 sklypų ir 397 sodininkai; gražiai tvarkomų sklypų – apie 100, o apie 10 – ypač gerai, pavyzdingai prižiūrimi.

Štai sklypo šeimininkė Eugenija Margevičienė sodininkauja jau 25 metus. Gėles pradėjo sodinti, kai tik gavo sklypą. Mama buvo gėlininkė, tėvas – sodininkas, tad seka jų pavyzdžiu.

Vitalija Navickienė pirmininkauja bendrijai „Armona“ 4 metus. Bendrijoje 240 sodininkų. Atsikelia gyventi į sodus miestiečių; dabar nuolat gyvena 32 šeimos.

Komisija lankėsi ir šios bendrijos sodininkų Nijolės ir Algirdo Ragalskių sklype.

Sodininkų bendrijos „Statikai“ (pirmininkas Jonas Zalepūga) narys Leonas Žuklys, pasirodo, net retus gyvūnus – ausytuosius apuokus – mėgina privilioti: įtaisė du lizdus ir laukia, kada juose apsigyvens šie paukščiai. Leonas padėjo drauge su kai kuriais kitais aktyviais sodininkais ir varnėnams, bukučiams, kitiems paukščiams namus įrengti – 40 inkilų šiemet bendrijoje įkelta. Kai kuriuose soduose galima pamatyti net po du ar tris inkilus. Beje, jau dvylikti metai bendrijos sodų teritorijoje peri gandrai.

Buvo aplankyti taip pat sodininkų Algimanto Skapo bei Vytauto Vildos sklypai.

Bendrijos „Mūša“ pirmininkas Alfonsas Bernotas prisiminė, kad anksčiau kasmet buvo rengiamos labai įdomios sodininkų šventės, bet prieš kelerius metus ta tradicija nutrūko, nes į jas neateina jaunimas.

Komisija kartu su Ukmergės rajono savivaldybės mero pavaduotoju Grigorijumi Malčanovu bei Vidiškių seniūnu Virgilijumi Štaru pasigrožėjo Janinos ir Romaldo Verbickų įvairiausiais dekoratyviniais augalais išpuošta sodyba, esančia Šaukuvos gyvenvietėje. Ukmergės gėlininkų draugijos pirmininkė Zinaida Zarankienė sakė: „Džiaugiamės, kad turime gėlininkų, kurie sugeba šitaip – tiesiog idealiai tvarkytis. Gėlės sukomponuotos, medeliai susodinti pagal spalvas ir pagal ūgį, tinkamai suformuoti. Tokių sodybų Ukmergės rajone tikrai reta“.

 

Pas žemaičių sodininkus

 

2007 m. rugpjūčio 16-17 d. respublikinė konkurso apžiūros komisija lankėsi Rietavo miesto sodininkų bendrijose „Melioratorius“ ir „Poilsis“. Komisiją lydėjęs Rietavo miesto seniūnas bei vietinės vertinimo komisijos pirmininkas Jurgis Baltrimas pirmiausia pasiūlė apžiūrėti bendrijos „Melioratorius“ nario Rimanto Petrikio bei bendrijos „Poilsis“ sodininko Stasio Damulio sklypus.

Po to komisija nuvyko į Kretingos rajoną, kartu su šio rajono susivienijimo „Sodai“ pirmininku Česlovu Veiveriu lankėsi sodininkų bendrijose „Draugystė“ ir „Vienybė“. Taip pat buvo apžiūrėti Šarūno Čyvo ir Tatjanos Červonajos sklypai (bendrija „Draugystė“). Du gerai tvarkomi sklypai – Aloyzo Dulco bei Veronikos ir Vaclovo Monstvilų aplankyti bendrijoje „Vienybė“. Komisija lankėsi dar keliuose soduose: Eugenijos ir Kęstučio Lukošių (bendrija „Minija“), Eugenijos ir Eduardo Kubilių, Aušros ir Karolio Butkų („Paupys“), Bronės Plokštienės, Juzefos Karbauskaitės („Žemaitija“), Janinos Tvarijonienės, Zinaidos Nickienės („Minija“), Rūtos Zibarovos („Rubuliai“).

Plungės rajone vietinės komisijos geriausiai besitvarkančiomis buvo pripažintos trys sodininkų bendrijos: „Saulutė“, „Vandenis“, „Gandinga“ ir kitam apžiūros konkurso etapui išrinkti penki atskiri sklypai: Stanislovo Tutlio (bendrija „Vaivorykštė“), Sigito Prakopo („Gandinga“), Povilo Simonaičio („Saulutė“), Reginos Recepienės („Ramunė“), Zinaidos Kovalionok („Vandenis“).

Tačiau bene daugiausia komisijai teko paplušėti lankant Telšių rajono sodininkus. Mat šio rajono susivienijimo „Sodai“ pirmininkas Pranciškus Budreika pasiūlė apžiūrėti daugiau kaip dešimt sodininkų sklypų bei įvertinti vieną iš geriausiai besitvarkančių bendrijų – „Putinas“ (pirmininkė Adelija Giniotienė).

Štai iš bendrijos „Žilvinas“ vietinės konkurso apžiūros komisijos buvo išrinkti trys sklypai: Adelės ir Kazimiero Valančauskų, Antano ir Stanislovo Karečkų, Filomenos Mažutienės. Du sklypai buvo apžiūrėti bendrijoje „Draugystė“: Vandos ir Vytauto Baleniškių, Stanislavos Urnikienės. Lankytasi ir kai kurių kitų sodininkų sklypuose:  Elžbietos Martinkienės (bendrija „Aitvaras“), Laimutės Elenos Ženauskienės („Klevas), Teresės ir Kazio Stanevičių, Adolfinos ir Benjamino Kasperavičių, Irenos ir Petro Barkauskų („Putinas“), Leonoros ir Albino Šimkų („Žemaitis“), Elytės ir Alfonso Brasų („Lauko ramunė“), Vandos ir Algirdo Knystautų („Lūkstas“), Jadvygos ir Alfredo Rauckų („Ąžuolas“).

Kol respublikinio konkurso apžiūros komisija dar ne visur apžiūrėjo vietinių komisijų tolesniam vertinimo etapui išrinktus sodus ir nepaskelbė rezultatų, mes taip pat savo nuomonės apie atskiras bendrijas ar sodininkų sklypus nereikšime. Tačiau reikia pažymėti, kad gerai besitvarkančių sodininkų bendrijų daugėja. Tuo labiau gausėja puikiai besitvarkančių sodininkų. Daugelis jų labai išradingai bei skoningai puošia savo sklypus, sodindami gėles, kitus dekoratyvinius augalus. Be to, sodų savininkai vis dažniau imasi rūpintis ir teritorijomis, esančiomis šalia jų valdų: patys išvalo vandens telkinius, sutvarko pakrantes, pamiškes, surenka šiukšles. Džiugu būtų, kad ši nauja tendencija sėkmingai skintųsi kelią toliau.

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"