Paieška ... ir kertines buveines pažįstant

... ir kertines buveines pažįstant

Turininga jaunųjų miško bičiulių vasara

Regina BALČIŪNIENĖ

Svėdasų Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos Jaunųjų miško bičiulių būrelio ,,Ąžuoliukas“ vadovė

Praėjusią vasarą grupė Svėdasų Juozo Tumo–Vaižganto gimnazijos jaunųjų miško bičiulių būrelio ,,Ąžuoliukas“ narių visą savaitę vykdė projektą ,,Žalioji studija“. Tai buvo sumanyta kaip dieninė stovykla. Jos metu stovyklos dalyviai užsiėmė pažintine gamtotyrine veikla. Visi užsiėmimai vyko gamtoje. Projekto dalyviai atliko iš anksto parengtas praktines užduotis, kurias jiems pateikė seminarų–praktikumų vadovai. Ypač įdomu buvo dirbti praktikumuose, kuriuos mums organizavo Anykščių miškų urėdijos darbuotojai Saulius Barauskas ir Vladas Maslinskas, talkino mūsų būrelio globėjas Svėdasų girininkijos girininkas Donatas Tuska. Šių praktikumų metu susipažinome su kertinėmis miško buveinėmis, mokėmės pažinti paukščius iš jų skrydžio ir balsų. Vadovaujami geografijos mokytojos metodininkės Genės Giliauskienės, stovyklautojai atliko Jaros upės srovės greičio ir nuotėkio matavimus, mokėsi orientavimosi vietovėje būdų ir braižė vietovės planą. Lankydamiesi Gykių – Vaitkūnų botaniniame draustinyje, susipažinome su aukštapelkės augmenija, suradome čia augančio reto augalo – beržo keružio sąžalyną. Praktikumų metu išmokome daug praktiškų dalykų, reikalingų kasdieniame gyvenime. Pavyzdžiui, išbandėme įvairius augančio medžio aukščio nustatymo būdus, mokėmės, kaip nepaklysti miške. Stovyklos pabaigoje vykome į ekskursiją, kurios tikslas buvo pamatyti vienas įdomiausių ir gražiausių Lietuvos saugomų teritorijų, esančių Kauno marių regioniniame parke, bei apsilankyti Miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje (Girionyse). Puikių ekskursijos įspūdžių neatvėsino netgi lietus, prapliupęs paskutinę mūsų stovyklos dieną.Pasibaigus projektui liko nemažai vertingų nuotraukų, praturtėjo dalykinių žinių bagažas. Visa tai panaudosime gamtotyriniuose darbuose, kuriuos kiekvienais metais sėkmingai pristatome gimnazijos bendruomenei bei Utenos apskrities jaunųjų gamtotyrininkų konkursuose.

Šio projekto vykdymui dalį reikalingų lėšų skyrė Anykščių rajono savivaldybė (aplinkosaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis), tačiau didžiausią paramos dalį gavome iš Anykščių miškų urėdijos. Urėdo Sigito Kinderio, jaunųjų miškininkų būrelių veiklos koordinatorės Danutės Kinderienės, būrelio globėjo Donato Tuskos rūpesčio dėka stovyklautojai kasdien nemokamai pietavo jaukioje kavinukėje, buvo organizuoti įdomūs mobilieji seminarai Šimonių girioje. Už tai mūsų globėjams tariam nuoširdų ačiū.

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"