Paieška Laiko patikrintos vertybės – naujos galimybės

Laiko patikrintos vertybės – naujos galimybės

Rūta BAŠKYTĖ

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorė

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos rugsėjo 14 d. organizuoja renginį ,,Laiko patikrintos vertybės – naujos galimybės“, kurio metu bus vykdoma visuomenės informavimo kampanija (toliau – Kampanija). Jos tikslas – skatinti visuomenę suvokti Lietuvos saugomas teritorijas, jų vertę ir svarbą, atskleisti saugomų teritorijų teikiamą naudą. Nacionaliniai ir regioniniai parkai, draustiniai, rezervatai ir paveldo objektai – tai visų žmonių turtas, kurį turime tausoti ir puoselėti.

Kampanijos globėjas – Lietuvos Respublikos Prezidentas. Projekto partneriais kviečiami žymūs Lietuvos visuomenės veikėjai, verslo, meno, sporto sričių atstovai.

Gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimą ateities kartoms lemia žmonių požiūris, suvokimas ir veiksmai. Siekiant įtakoti visuomenės požiūrį bus vykdoma tikslinga, nuosekli, ilgalaikė Kampanija, atskleidžianti saugomų teritorijų vertę, jų teikiamą naudą Lietuvos žmonėms.

Šia Kampanija pradedamas naujas etapas saugomų teritorijų sistemos istorijoje – puoselėti saugomas teritorijas remiantis viešojo ir privataus sektorių partneryste. Bus siekiama ugdyti privataus sektoriaus filantropijos tradicijas, stiprinti bendradarbiavimą ir partnerystę tarp saugomų teritorijų direkcijų ir vietos bendruomenių bei nevyriausybinių organizacijų, tarp valstybės ir savivaldos institucijų.

Kampanijos metu bus vykdomos dvi tarpusavyje glaudžiai susijusios veiklos:

* Regioninių parkų įsteigimo 15-os metų minėjimas 2007 m. rugsėjo 14 d. Jo metu bus akcentuojamas požiūris į saugomų teritorijų tvarkymą – gamtos ir kultūros paveldo vertybės gali būti išsaugotos tik glaudžiai bendradarbiaujant saugomų teritorijų direkcijoms su vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kartu veikiant valstybės ir savivaldos institucijoms. Renginio metu planuojama pristatyti praktinę bendradarbiavimo skatinimo priemonę – projektų konkursą vietos bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms;

* Projektų konkursas bendruomenėms. Suformavus saugomų teritorijų sistemą, svarbu įtraukti visuomenę, ypač suinteresuotas grupes – žemės ir miškų savininkus, ūkininkus, gyventojus ir lankytojus, vietos bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas, veikiančias saugomose teritorijose ir aplink jas, – į bendrus projektus. Konkursas padės įgyvendinti bendruomenei naudingiausias verslo iniciatyvas, tokias kaip amatų ir verslų plėtra bei ekologiškų produktų gamyba; turizmo aptarnavimo paslaugų teikimas; tradicinių regiono švenčių, didinančių regiono žinomumą ir patrauklumą, organizavimas; etnokultūros tradicijų tęstinumas; unikalių objektų, vietovių atkūrimas; „žaliųjų maršrutų“ infrastruktūros įrengimas ir kt.

Kampanijos įgyvendinimo metu – nuo konkurso paskelbimo 2007 m. rudenį iki projektų įgyvendinimo 2008 m. pabaigoje – numatomi šie renginiai/veiksmai ir informacijos apie juos paskelbimas visuomenės informavimo priemonėse:

- regioninių parkų įsteigimo 15-os metų minėjimas 2007 m. rugsėjo 14 d.;

- spaudos konferencijos;

- spausdintos Kampanijos ir projektų medžiagos išleidimas;

- susitikimai su verslo, žiniasklaidos atstovais bei renginiai vietos bendruomenėms;

- baigiamasis renginys, kuriame bus paskelbti konkurso laimėtojai.

Informaciją apie Kampaniją ir su ja susijusius renginius tikimasi skleisti nacionalinėje ir regioninėje žiniasklaidoje, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, saugomų teritorijų direkcijų, projektų vykdytojų ir partnerių tinklalapiuose.

Kampanija vykdoma pagal projektą „Saugomų teritorijų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“. Įgyvendindama projekte numatytą visuomenės informavimo veiklą, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba bendradarbiauja su viešąja įstaiga „Europos namai“.

Jūsų dalyvavimas padės formuoti visuomenės nuostatas, skatins puoselėti gamtos ir kultūros paveldą, prisidėti prie įvairiapusės paramos vertybėms išsaugoti. Tikimės glaudaus bendradarbiavimo išsaugant laiko patikrintas šalies vertybes ateinančioms kartoms.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"