Paieška Aplinkos ministerijoje: 2007 m. rugsėjo 17-23 d.

Aplinkos ministerijoje: 2007 m. rugsėjo 17-23 d.

 

Rugsėjo 17-22 d. Monrealyje (Kanadoje) - šalių, ratifikavusių Vienos konvencijos dėl ozono sluoksnio apsaugos Monrealio protokolą dėl medžiagų, ardančių ozono sluoksnį, atstovų susitikimas. Dalyvauja AM Aplinkos kokybės departamento Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Marija Teriošina. Išsamesnė informacija tel. 266 3501.

 

Rugsėjo 17 d. Briuselyje vykusiame ES Tarybos aplinkos darbo grupės posėdyje aptarti klimato kaitos klausimai. Dalyvavo AM Aplinkos kokybės departamento Atmosferos skyriaus vyresn. specialistė Jurga Rabazauskaitė. Išsamesnė informacija tel. 266 3508.

 

Rugsėjo 17-18 d. Briuselyje vykusiame ES Tarybos aplinkos darbo grupės posėdyje svarstytas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios pagrindus dirvožemio apsaugai, projektas. Dalyvavo AM Aplinkos kokybės departamento Užterštų teritorijų ir atliekų skyriaus vyr. specialistė Dalia Židonytė. Išsamesnė informacija tel. 266 3514.

 

Rugsėjo 18-19 d. Briuselyje vykusiame ES Tarybos aplinkos darbo grupės posėdyje svarstytas projektas dėl vandens trūkumo ir sausrų. Dalyvavo AM Aplinkos kokybės departamento Vandenų skyriaus vedėja Ingrida Girkontaitė. Išsamesnė informacija tel. 266 3581.

 

Rugsėjo 18-22 d. Liublijanoje (Slovėnija) vykstančiame Biosaugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir skleidimo centro seminare dalyvauja AM Gamtos apsaugos departamento Genetiškai modifikuotų organizmų skyriaus vyr. specialistė Lina Kučinskaitė. Išsamesnė informacija tel. 261 5339.

 

Rugsėjo 19-23 d. Sibiu (Rumunija) vyksta šalių, ratifikavusių Europos kraštovaizdžio konvenciją, ekspertų susitikimas „Kraštovaizdis ir kaimiškas paveldas“. Dalyvauja AM Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento kraštovaizdžio skyriaus vyr. specialistė Justina Benaitytė. Išsamesnė informacija tel. 266 3614.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3657

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"