Paieška Lietuvoje vis mažiau naudojama ozono sluoksnį ardančių medžiagų

Lietuvoje vis mažiau naudojama ozono sluoksnį ardančių medžiagų

 

Lietuvoje vis mažiau naudojama ozono sluoksnį ardančių medžiagų (OAM). Nuo 2001 metų Lietuva atsisakė grynųjų (nenaudotų) CFC, metilchloroformo, anglies tetrachlorido, halonų naudojimo. Nuo 2015 metų Lietuvoje bus leidžiama naudoti OAM tik išimtiniais atvejais, kai negali būti naudojami arba nėra techniniu ir ekonominiu požiūriu tinkamų alternatyvių medžiagų ar priemonių pakeisti OAM.

Prieš 20 metų, rugsėjo 16 d. Monrealyje buvo pasirašytas Monrealio protokolas dėl medžiagų, ardančių ozono sluoksnį. Protokolą pasirašė 24 šalys. Patį protokolą, jo pakeitimus ir pataisas ratifikavo daugiau kaip 190 šalių. 2003 metais Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius Kofi Annan pavadino Monrealio protokolą vienu iš labiausiai ligi šiol pasisekusiu aplinkosaugos tarptautiniu susitarimu.

Lietuva 1995 metų sausio 18 d. prisijungė prie Vienos konvencijos dėl ozono sluoksnio apsaugos ir Monrealio protokolo dėl medžiagų, ardančių ozono sluoksnį ir palaipsniui ratifikavo visus šio protokolo pakeitimus ir pataisas.

Ozono sluoksnį ardančios medžiagos (OAM) Lietuvoje negaminamos. Visas reikalingas ūkiui šių medžiagų kiekis įvežamas iš kitų valstybių. 1995 metais 55% OAM (daugiausiai CFC12 arba freonas 12) buvo naudojami šaldymo ir oro kondicionavimo įrengimuose, 13 % - aerozolių gamyboje, 20 % - nuriebalinimui ir valymui, 12 % - kitiems tikslams. 2003 metais Lietuva sumažino OAM vartojimą 98,05 % palyginus su 1994 metais. Šiuo metu Lietuvoje atsisakyta OAM naudojimo daugelyje ūkio sektorių, tačiau HCFC vis dar naudojami šaldytuvų ir oro kondicionierių priežiūrai.

OAM vartojimo sumažinimą sąlygoja Lietuvoje įgyvendintos priemonės, visuomenės ir ūkio objektų informavimas apie OAM daromą žalą, galimus šių medžiagų pakaitalus, apie Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Dauguma priemonių įgyvendinta pasinaudojus negrąžintina Pasaulio aplinkos fondo parama, kurios bendra vertė sudarė virš 4,9 mln. JAV dolerių.

„Lietuvos politika visiškai atitinka Monrealio protokolo nuostatas, - sakė Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Marija Teriošina. - Tapus Europos Sąjungos nare, mūsų valstybėje taikomi dar griežtesni reikalavimai negu Monrealio protokole".

Įvertinus ozono sluoksnio keitimo tendenciją, OAM naudojimo spektro pakeitimą, naujus pasiekimus mokslo ir technikos srityje, naujų alternatyvių medžiagų ir technologijų sukūrimą, taip pat pasaulio visuomenės požiūrį į ozono sluoksnio apsaugą aplinkosaugos kontekste, numatoma peržiūrėti dabar galiojantį reglamentavimą ir numatyti efektyvesnes priemones ir mechanizmus ozono sluoksniui apsaugoti.

 

Parengta pagal AM inf.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"