Paieška Aplinkos ministerijoje: 2007 m. rugsėjo 24-30 d.

Aplinkos ministerijoje: 2007 m. rugsėjo 24-30 d.


Rugsėjo 24 d. Aplinkos ministerijoje lankėsi dviejų Bulgarijos ministerijų – Aplinkos ir vandens bei Regioninės plėtros ir viešųjų darbų – atstovų delegacija. Šio vizito tikslas – susipažinti su Lietuvos patirtimi įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus. Delegaciją priėmė Aplinkos ministerijos sekretorius Aleksandras Spruogis ir Europos Sąjungos paramos administravimo departamento direktorė Viktorija Maceikaitė. Išsamesnė informacija tel. 266 3553.

Rugsėjo 24 d. ES Tarybos miškų ūkio darbo grupės susitikime, kuris vyko Briuselyje, dalyvavo AM Miškų departamento Privačių miškų skyriaus vedėjas Nerijus Kupstaitis. Išsamesnė informacija tel. 272 2775.

Rugsėjo 24-25 d. Europos cheminių medžiagų valdančiosios tarybos posėdyje Helsinkyje dalyvavo AM Aplinkos kokybės departamento Cheminių medžiagų skyriaus vyr. specialistė Aurelija Bajoraitienė. Išsamesnė informacija tel. 266 3502.

Rugsėjo 24-25 d. Zagrebe (Kroatija) vykusiame Europos aplinkos apsaugos agentūrų vadovų tinklo posėdyje dalyvavo Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus pavaduotojas Andrius Kairys. Išsamesnė informacija tel. 266 2823.

Rugsėjo 24-27 d. Europos aplinkos agentūros organizuotame pasitarime atliekų tvarkymo klausimais, kuris vyksta Kranjyje (Slovėnija), dalyvauja AM Aplinkos kokybės departamento Užterštų teritorijų ir atliekų skyriaus vedėja Ingrida Kavaliauskienė. Išsamesnė informacija tel. 266 3511.

Rugsėjo 24-27 d. Stokholme „Baltija 21“ miškų sektoriaus susitikime dalyvauja AM Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistas Sigitas Girdžiušas. Išsamesnė informacija tel. 272 8275.

Rugsėjo 24-28 d. Vakarų Sasekse (Jungtinė Karalystė) EK rengiamame seminare, skirtame žalos, padarytos dėl taršos iš laivų, atlyginimo klausimams, dalyvauja Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Vandenų skyriaus vyr. specialistė Agnė Kniežaitė. Išsamesnė informacija tel. 266 3517.

Rugsėjo 25 d. Briuselyje vykusiame ES Reglamento dėl pavojingų medžiagų eksporto ir importo paskirtųjų nacionalinių institucijų atstovų susitikime dalyvavo Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų departamento Informacijos skyriaus vyr. specialistas Vytautas Danilevičius, tel. 212 6099.

Rugsėjo 26-28 d. Briuselyje ET darbo grupės posėdyje kuro kokybės direktyvos klausimais dalyvauja AM Aplinkos kokybės departamento Atmosferos skyriaus vyr. specialistė Renata Gagienė. Išsamesnė informacija tel. 266 3507.

Rugsėjo 27 d. Šiauliuose vykstančiame forume „Tarptautiniai poliariniai metai 2007-2008 su mumis ir be mūsų“ AM Jūrinių tyrimų centro atstovas Giedrius Ežerskis skaito pranešimą apie vandens lygio kilimą Lietuvos pajūryje. Išsamesnė informacija tel. (8~46) 410 426.

Rugsėjo 27-28 d. Briuselyje ET tarptautinių aplinkos klausimų darbo grupės posėdyje dėl JT aplinkos bei darnaus vystymosi programų dalyvauja AM Aplinkos strategijos departamento Strateginio planavimo skyriaus vyr. specialistė Jurga Bagdonaitė. Išsamesnė informacija tel. 266 3539.

Rugsėjo 27-28 d. Aplinkos ministerijos sekretorius Aleksandras Spruogis dalyvauja Druskininkuose vykstančiame diskusijų forume „Atliekų tvarkymas 2007“. Išsamesnė informacija tel. 266 3485.

Rugsėjo 27-28 d. Liublianoje (Slovėnija) vykstančioje konferencijoje „Laikas veikti – ėjimas darnaus vartojimo ir gamybos Europoje link“ dalyvauja Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus pavaduotojas Andrius Kairys. Išsamesnė informacija tel. 266 2823.

Rugsėjo 27-29 d. Palangoje vykstančioje tarptautinėje konferencijoje „Baltijos jūra – ateities kartoms“ dalyvauja AM Gamtos apsaugos departamento Gamtos išteklių skyriaus vedėjas Vilmantas Graičiūnas. Išsamesnė informacija tel. 266 3555.

Rugsėjo 28 d. aplinkos ministras Arūnas Kundrotas dalyvaus Trakuose vyksiančiame aplinkosauginės iniciatyvos „Žalioji karta“ renginyje. Šio renginio metu vyks diskusijos su pedagogais ir žiniasklaidos atstovais aplinkosauginio švietimo tobulinimo bei plėtojimo klausimais, bus apdovanoti Žaliosios pamokos scenarijaus konkursą laimėję mokytojai. Išsamesnė informacija tel. 266 3660.

AM Visuomenės informavimo skyrius

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"