Paieška Metai prie Dubysos...

Metai prie Dubysos...

 

Šalies saugomose teritorijose šiemet vyko įvairūs renginiai, kuriais paminėtos dvi sukaktys: regioninių parkų 15 metų ir parko direkcijų veiklos 10 metų. Šioms datoms skirtas renginys vyko ir Dubysos regioniniame parke (Betygalos bendruomenės namuose).

Direkcijos vadovas V.Kilčauskas savo poste - tik metai, tad sambūryje neitin norėjo kalbėti apie tai, ko būta per 10 ar 15 metų laikotarpį. Direktorius nusprendė Betygaloje kalbėti tik apie pastarųjų metų bei ateities planus. V.Kilčauskas pristatė 2006 m. parengtą techninį projektą „Informacinės sistemos natūroje ir minimalios rekreacinės infrastruktūros sukūrimas“, kurio tikslas - nukreipti lankytojų srautus, sudaryti sąlygas parko lankytojų poilsiui bei gamtos ir kultūros vertybių pažinimui (stendai prie lankytinų objektų, poilsio aikštelių įrengimas ir pan.).

Vyr. kultūrologė L.Pečkaitienė sueigos dalyviams apibendrino nuveiktus darbus, priemones, renginius, įtraukiant į veiklą gyventojus, moksleivius, visuomenines organizacijas. Pristatė vietinį kulinarinį paveldą (pietų metu). L.Pečkaitienė, organizavusi šią sueigą, pasidžiaugė, jog kartu su moksleiviais surengė laiško Dubysai rašymą – piešiniai, trumpos eilės, įspūdžiai gamtoje prie Dubysos, ant asfalto Betygalos aikštėje.

Regioninio parko direkcijos vyr. ekologas G.Kauneckas (kartu su kolege iš Kurtuvėnų Irma Jazdauskaite) pranešime „Parama NATURA 2000 vietovėse žemės ūkio paskirties žemėje“ suteikė aktualios informacijos sueigoje buvusiems žemės savininkams, seniūnijų, kaimo bendruomenių atstovams. Beje, Kurtuvėnų regioninio parko vyresn. ekologė Irma Jazdauskaitė taipogi kalbėjo ir apie Dubysos natūralių pievų buveinių tvarkymą.

Varnių regioniniam parkui atstovavęs Kazys Praeras pristatė Medvėgalio archeologinio komplekso sutvarkymą, pabrėždamas didelį vietinių gyventojų indėlį, klubo „Sietuva“ reikšmę. (Gi Dubysos regioniniame parke labai veikli, patriotiškai nusiteikusi kaimų bendruomenė „Betygala“, kurios pastangomis prikeltas medinio paveldo pavyzdys, buvęs valsčiaus pastatas - jame ir vyko renginys. Bendruomenė du metus tvarkė Betygalos piliakalnio želdinius, padarinę mediena panaudojo valsčiaus pastato, dabartinių bendruomenės namų remontui.)

Ekspresyvus Kazio Praero pasakojimas labai pakėlė visiems nuotaiką, renginyje dalyvavusių kaimų bendruomenių atstovai diskutavo apie galimas veiklas savo gyvenamose vietose. Varniškiai, tarsi įkvėpdami ryžto, padovanojo raseiniškiams burinį laivą, kad būtų šioks toks susisiekimas vandens keliais

Tytuvėnų regioninio parko direktorius V.Stonys ir specialistai taipogi sveikino raseiniškius - dovanojo akvariumą su auksine žuvele. Gal Dubysos upės žuvų įvairovei?..

Betygalos bendruomenės pirmininkė, žemėtvarkininkė G.Račienė skaitė pranešimą apie kaimų bendruomenės veiklą, Betygalos piliakalnio tvarkymo darbus, bendruomenės susitelkimą remontuojant buvusį valsčiaus pastatą, minėdama kiekvieno indėlį.

Betygalos Maironio vidurinės mokyklos biologijos mokytoja  V.Petrošienė, pristačiusi Betygalos moksleivių gamtotyrinius  projektus, pasidžiaugė daug metų besitęsiančiu bendravimu su parko direkcija. Moksleiviai dalyvauja direkcijos tradiciniuose fotografijų, rašinių ir piešinių konkursuose, dažnai būna tarp geriausiųjų. Mokyklos jaunosios gidės veda ekskursijas savo miestelyje ir apylinkėse.

Raseinių r. savivaldybė administracijos  vyr. specialistė kultūros paveldui, turizmui G.Pečkaitienė pristatė projektą „Dubysos gamtinių išteklių panaudojimas turizmo plėtrai Raseinių ir Kelmės rajonuose“ (projekto partneris - Dubysos RP direkcija).

Žemės ūkio rūmų žemdirbių savivaldos organizatorė Raseinių rajone S.Žuvelaitienė pristatė kaimo plėtros projektus, išmokų gavimo galimybes, kalbėjo apie ūkininkų veiklą,  alternatyvias veiklas – vaistažolių auginimą, ūkininkių veiklą kituose rajonuose, ko iš jų galima būtų pasimokyti ir pan.

Gi Antanas Leškus, ūkininkas bei vaistažolių augintojas, pristatė savo vaistažolių ūkį, auginamų vaistažolių arbatas. Antanas Leškus sambūrio dalyvius ne tik vaišino savo arbata, o ir kiekvieną apdovanojo tonizuojančių arbatų mišiniais. Tad šventėje kavos nė nereikėjo, prie arbatos tiko ir sūris su medumi...

Gražius sveikinimo žodžius Dubysos regioninio parko direkcijai (o ir visiems sambūrio nariams) skyrė Kauno apskrities viršininkas R.Morkevičius, Raseinių r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas A.Gricius, administracijos ekologai V.Oržekauskas, V.Kundrotienė, VĮ Raseinių miškų urėdijos specialistas N.Sutkevičius.

 

„Žaliojo pasaulio“ inf.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"