Paieška Aplinkos ministerijoje: įvykiai 2007 m. spalio 1-7 d.

Aplinkos ministerijoje: įvykiai 2007 m. spalio 1-7 d.

 

Spalio 2-5 d. AM Komunalinio ūkio departamento direktorius Rimgaudas Špokas dalyvauja Herceg Novi (Juodkalnija) vykstančiame Europos vandens asociacijos seminare. Išsamesnė informacija tel. 266 3506.

Spalio 3 d. Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų departamento Rizikos vertinimo skyriaus vyresnioji specialistė Laura Bernotaitė dalyvavo Briuselyje vykusiame EK ekspertų darbo grupės, nagrinėjančios REACH reglamento keliamus reikalavimus cheminėms medžiagoms, esančioms gaminiuose, susitikime. Jame buvo svarstomi cheminių medžiagų, esančių gaminiuose, identifikavimo klausimai ir tokioms cheminėms medžiagoms reglamente keliami reikalavimai. Išsamesnė informacija tel. 212 6091.

Spalio 3 d. 10 val. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamente (M. K. Čiurlionio g. 3, Šiauliai) organizuotas seminaras „Naujasis cheminių medžiagų reglamentas REACH: ką šiandien turi žinoti įmonės“. Į šį renginį kviesti įmonių, gaminančių, importuojančių, naudojančių chemines medžiagas ir preparatus, vadovai ir specialistai, kontroliuojančių institucijų atstovai (pateikta naujausia informacija apie REACH sistemą). Išsamesnė informacija tel. (8~41) 59 6416.

Spalio 3-4 d. AM Aplinkos kokybės departamento Atmosferos skyriaus vyr. specialistė Renata Gagienė dalyvauja Briuselyje vykstančiame ES Tarybos darbo grupės posėdyje dėl kuro kokybės direktyvos. Išsamesnė informacija tel. 266 3507.

Spalio 3-6 d. AM Gamtos apsaugos departamento Saugomų teritorijų strategijos skyriaus vedėjas Algirdas Klimavičius ir skyriaus vyriausiasis specialistas Džiugas Anuškevičius dalyvauja Jūrkalnėje (Latvija) vykstančiame Baltijos apsaugos forumo (BAF) seminare „Paukščių apsauga jūrose: paukščių apsaugai svarbių saugomų teritorijų Baltijos jūroje nustatymas steigimas ir apsauga“. Išsamesnė informacija: Algirdas Klimavičius, tel. 266 3565.

Spalio 4-5 d. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus vyr. specialistas Andrius Bružas dalyvauja Taline rengiamame seminare, skirtame klimato kaitos klausimams. Iš viso į seminarą pakviesta po trisdešimt atstovų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos. Išsamesnė informacija tel. (8~41) 59 6410.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3657.

 

 

Kuršių nerijos gaisravietėje iškirsti sudegę medynai

 

Spalio 2 d. Kuršių nerijos nacionaliniame parke jau baigti gaisravietėje Smiltynės miške išdegusių medynų kirtimo darbai. Dabar atliekami paskutiniai baigiamieji gaisravietės tvarkymo darbai. Medynus  gaisravietės dalyse atkurti bus galima  ne anksčiau kaip nuo 2008 m. rudens.

Kaip sakė Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Apsaugos ir tvarkymo skyriaus vedėjas Eduardas Vaitkevičius, Kuršių nerijos nacionaliniame parke išvalyti ir sutvarkyti besiribojantys su gaisraviete pakraščiai, iškirsti sudegę medelynai, atnaujintos mineralizuotos juostos, pataisytos užtvaros, prakirsta dalis proskynų ir atlikta daug kitų darbų, skirtų gaisro padariniams likviduoti bei gaisrų prevencijai vykdyti. Netolimoje ateityje Kuršių nerijos nacionalinio parko darbuotojų laukia ilgas ir kantrus darbas atkuriant  išdegusius plotus, formuojant atviras (smiltpievių) erdves, išryškinant unikalų ir atstatant vietomis gaisro metu pažeistą kopų reljefą, padedant ir kartu sudarant sąlygas gamtai savaime atsistatyti. Todėl bus želdoma tik dalis gaisravietės, bus pastatytas apžvalgos bokštas lankytojams, įrengtas pažintinis takas, pastatyti informaciniai stendai.

Siekiant, kad trapios Kuršių nerijos gamtos vaizdus geriau pažintų ir ugnies daromą žalą įvertintų nacionalinio parko lankytojai, prie Avino kalno automobilių stovėjimo aikštelės paliktas 1 ha dydžio sudegusio medyno plotas. Be to, mokslo ir gamtos stebėsenos tikslais gaisravietėje palikti du nekirsti plotai, užimantys 5 ha. Juose tyrimo barelius įsirengė Botanikos instituto mokslininkai – mikologai, tiriantys grybelines ligas. Šioje gaisravietėje mokslininkų taip pat bus stebimas ir natūralus savaiminis gaisravietės tvarkymasis be žmogaus įsikišimo.

„Dabar ruošiamasi pagrindiniams gaisravietės želdymo darbams, - sakė Eduardas Vaitkevičius.- Gaisravietė Kuršių nerijos nacionaliniame parke bus apsodinama pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos užsakymu Botanikos ir Miškų institutų parengtą gaisravietės želdinimo projektą. Be to, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija sudarė sutartį su valstybės įmone Kretingos miškų urėdija dėl sodinukų įsigijimo. Patirtis rodo, kad pirmaisiais metais po gaisro želdyti visiškai negalima, nes karščio specifinė medelių liga - suaktyvintas pūslėtasis gniaužtenis - masiškai pasidaugina ir sunaikina visus sodinukus. Antraisiais metais po gaisro grybo poveikis mažėja, ir sėkmingiausiai galima pradėti sodinimus trečiaisiais metais.“

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 219 1855

2007 10 02

 

Tikslinant miškų išdėstymo schemas bus atsižvelgta į visuomenės pasiūlymus

 

Aplinkos ministerijos užsakymu yra pradėtos tikslinti Ignalinos, Kaišiadorių, Lazdijų ir Utenos rajonų savivaldybių teritorijų miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos. Šie nauji specialiojo planavimo dokumentai yra rengiami, siekiant minėtose teritorijose suprojektuoti žemės ūkio paskirties, taip pat kitos paskirties žemės plotus, kuriuose tikslinga įveisti mišką, ir plotus, kuriuose draudžiama jį įveisti.

Visuomenė, ypač Ignalinos, Kaišiadorių, Lazdijų ir Utenos rajonų savivaldybių teritorijų gyventojai, lankytojai, nekilnojamojo turto savininkai, kviečiama aktyviai dalyvauti svarstant rengiamus šių savivaldybių miškų išdėstymo žemėtvarkos schemų sprendinius. Schemas rengia Valstybinio žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius. Jos turi būti pabaigtos rengti kitų metų rugsėjį.

Pasiūlymus dėl naujų miškų projektavimo Ignalinos, Kaišiadorių, Lazdijų ir Utenos rajonų savivaldybių teritorijose, rengiant miškų išdėstymo žemėtvarkos schemas, galima siųsti paštu ar faksu šį planavimą organizuojančiai Aplinkos ministerijai (A. Jakšto g. 4/9, LT 01105, Vilnius; tel. 8~5 272 7813, faks. 8~5 272 2029) arba jas rengiančiam Valstybinio žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyriui (J. Lelevelio g. 6, LT 01102 Vilnius; tel. 8~5 261 8856, faks. 8~5 262 1672, el. paštas krastotvarka@vzi.lt).

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2007 10 02

 

„Žaliajam“ švietimui – bendros mokytojų, pramonininkų ir aplinkosaugininkų pastangos


„Ateitis – mūsų rankose. Šie žodžiai, kurie tapo neseniai vykusios Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesijos, skirtos klimato kaitos problemoms, leitmotyvu, geriausiai nusako ir mūsų susitikimo tikslą“, – sakė aplinkos ministras Arūnas Kundrotas, kreipdamasis į aplinkosauginės iniciatyvos „Žalioji karta“ sukviesto sambūrio dalyvius. Į rugsėjo 28 d. Trakuose vykusį renginį buvo susirinkę pedagogai ir žurnalistai iš visos Lietuvos.
Jie kartu su aplinkos ministru Arūnu Kundrotu, švietimo ir mokslo ministre Roma Žakaitiene bei chemijos pramonės įmones „Achema“, „Lifosa“ ir „Mažeikių nafta“ vienijančios aplinkosauginės iniciatyvos „Žalioji karta“ atstovais – koncerno „Achemos grupė“ prezidentu Bronislovu Lubiu, „Mažeikių naftos“ generalinio direktoriaus pavaduotoju Albertu Gimbutu, „Lifosos“ generaliniu direktoriumi Jonu Dastiku ir „Achemos“ generaliniu direktoriumi Jonu Sirvydžiu – diskutavo, kaip ugdyti visuomenės, pirmiausia jaunosios kartos, poreikį rūpintis aplinka, kaip berti „žaliojo“ švietimo sėklas, kad jos kuo geriau sudygtų.
Į keturias darbo grupes pasiskirstę sambūrio dalyviai svarstė atsakomybės už aplinką – kiekvieno žmogaus, šeimos, bendruomenės, savivaldos ir valstybės institucijų – klausimus, išsakė požiūrį į svarbiausias aplinkosaugos problemas, tarėsi, kaip skatinti bendruomenes labiau rūpintis aplinka, ir kaip aktyviau į „žaliąją“ veiklą įtraukti žiniasklaidą, visuomenės autoritetus.
Trakuose susirinkę pedagogai pritarė sumanymui kasmet mokslo metus užbaigti Žaliąja pamoka. Ji šalies mokyklose pirmą kartą buvo surengta š. m. gegužės 29 dieną. Pradėdamas Žaliosios pamokos Lietuvoje tradiciją, aplinkos ministras Arūnas Kundrotas kartu su švietimo ir mokslo ministre Roma Žakaitiene bei „Lifosos“ generaliniu direktoriumi Jonu Dastiku „mokytojavo“ sostinės S. Daukanto vidurinėje mokykloje.
Kad Žalioji pamoka taptų kuo patrauklesnė ir įdomesnė, buvo paskelbtas jos scenarijaus konkursas. Mokytojai pateikė 20 projektų. Laimėtojus išrinko iš Aplinkos bei Švietimo ir mokslo ministerijų, Chemijos pramonės įmonių asociacijos, koncerno „Achemos grupė“ ir Jaunimo neformalaus ugdymo asociacijos atstovų sudaryta vertinimo komisija.
Trakuose buvo apdovanotos šio konkurso nugalėtojos: pirmąją vietą pelniusi Alma Čirvinskienė (Telšių r. Žarėnų „Minijos“ vid. m-kla), antrąją – Eugenija Teišerskienė (Kėdainių „Šviesioji“ gimnazija), trečiąją – Irena Gronskienė, Vilma Balandaitė ir Rasa Andriukaitienė (Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija, Kauno r.). Už kūrybišką pačių mažiausių mūsų visuomenės narių supažindinimą su aplinkosaugos idėjomis specialų Aplinkos ministerijos prizą ministras Arūnas Kundrotas įteikė Kėdainių mokyklos-darželio „Aviliukas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogei Ingai Župerkienei.
Trakuose sukviestas sambūris – dar vienas žingsnis siekiant įgyvendinti gegužę pasirašyto Nacionalinio susitarimo dėl aplinkosauginio švietimo pažangos nuostatas. Šiuo susitarimu Aplinkos bei Švietimo ir mokslo ministerijos ir pramonės įmonės „Achema“, „Mažeikių nafta“ bei „Lifosa“ įsipareigojo kartu ugdyti aplinką tausojančią kartą.

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2007 10 01

 

Visuomenė kviečiama dalyvauti akcijoje „Lašiša-2007“

 

Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija kviečia visuomenę aktyviai dalyvauti akcijoje „Lašiša - 2007“, kurios tikslas – išsaugoti neršiančias lašišas bei šlakius.

Iki lapkričio 20 d. veiks telefonai, kuriais visą parą galima informuoti aplinkos apsaugos pareigūnus apie akcijos vietose pastebėtus gamtos apsaugos pažeidimus, įtartinus asmenis bei automobilius. Vilniaus regione (Neries, Žeimenos, Vilnelės, Siesarties upės bei jų apylinkės) galima informuoti telefonu 8 620 50500, Klaipėdos regione (Kuršių marios ir Nemuno deltos regionas) - 8 646 64592.

Per pirmąsias dvi akcijos savaites (rugsėjo 10-23 d.) buvo atlikti 49 reidai. Pareigūnai nustatė 51 mėgėjiškos žūklės taisyklių pažeidimą, 3 šiurkščius šių taisyklių pažeidimai, 2 verslinės žvejybos taisyklių pažeidimus bei 3 šiurkščius šių taisyklių pažeidimus, iš vandens telkinių ištraukta beveik 3 kilometrai bešeimininkių tinklų.

Išskirtinis neteisėtos žvejybos atvejis buvo nustatytas rugsėjo 20 d. reido Kuršių mariose metu ties Šturmų uostu. Buvo pastebėti 4 asmenys, traukiantis tinklus. Juos sulaikius nustatyta, kad buvo žvejota trimis statomais 70 mm akytumo tinklais. Neteisėtos žvejybos metu brakonieriai pagavo tris šlakius bei vieną lydeką.

Spalio 1 d. prasidėjo antrasis akcijos ,,Lašiša – 2007” etapas, kurio metu ypatingas dėmesys bus skiriamas Neries, Žeimenos, Siesarties bei Vilnelės upių kontrolei. Šių upių prieigose nepertraukiamai budės aplinkos apsaugos pareigūnai. Be jų, akcijoje dalyvaus neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, kariškiai.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, 219 1855

2007 09 27

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"