Paieška Miškininko dienos paminėjimas Alytuje

Audrų papenėtieji...

Miškininko dienos paminėjimas Alytuje

Augustas UKTVERIS

 

Rugsėjo 14-ąją šalies mišką pažįstantieji minėjo Miškininko dieną (oficialiai ji minėtina trečiąjį rugsėjo šeštadienį, tačiau tas oficialumas visada šokteli penktadienio link...). Šiemet, regis, ir Lietuvos miškininkų sąjungos pakviesti, Lietuvos miškų žinovai rinkosi Dzūkijos sostinėje Alytuje. Nebuvo toje margoje šventėje jokių ilgesnių ataskaitinių kalbų, t.y. jomis niekas iškilmių ar sveikintojų ir sveikinamųjų „rūbo“ stengėsi netepti. Šventėje - kaip šventėje...

Pirmasis scenon įkopęs Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas prof. Edvardas Riešas atsiduso, jog „praėję metai buvo ir neramumų metai  - dėl siūlymų privatizuoti valstybinius miškus, miško parkus“. Be abejo, prof. Edvardas Riešas taipogi sveikino ir garbiuosius žmones, tądien buvusius salėje (Alytaus kultūros ir komunikacijos centre, Pramonės g. 1A).

Šventėje dalyvavęs Prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas buvo pristatytas šitaip: „...gal nedaugelis žino, jog viena iš trijų jo profesijų yra miškininkas; negana to, jo tėvelis Kazys taip pat dirbo Kaišiadorių miškų ūkyje“. A.M.Brazauskas pakviestas į sceną kalbėjo: „Tamsu salėje, tačiau žinau, jog ten yra daug pažįstamų veidų iš visos Lietuvos. Džiaugiuosi, jog palaikote vieni kitus, jog išlaikote patyrusius miškininkus. Ir urėdus, ir girininkus, ir eigulius, ir jėgerius, ir visus kitus žmones, kurie dirba miške, prie jo. Audrų miške (ir prie jo) visada buvo ir bus. Tačiau džiaugiuosi, jog esate nenugalėti, vieningi. Gausinkite miškus, įsisavinkite tas žemes, kurios šiandien apauga piktžolėmis, krūmokšniais. Rūpinkitės ir žmonėmis, rekreacijos dalykais.“

Šalies generalinis urėdas, artėjant A.M.Brazausko 75-mečiui, sveikindamas, be kita ko, įteikė ir aprašą apie Kazio Brazausko veiklą Kaišiadorių miškų urėdijoje 1959-1967 metais. O „Geležinio vilko“ pučiamųjų orkestras sugrojo „Ilgiausių metų...“

Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Bronius Bradauskas po tokių orkestro tonacijų, regis, buvo kiek romantiškas, nors ir realistas: „Ošia miškai. Ošia ir gyvenimas. Jūs, miškininkai, esate pripratę prie miško ošimo, tad ir tos permainos tebus jums nebauginančios. Neramina, kai siekiama dalį valdų nuo valstybinių miškų atplėšti. Ar praėjo tas pavojus? Deja... Baigiasi Seimo kadencija, žiūrėk, kažkas siekią kažką susikurti... Štai Seimo Žmogaus teisių komiteto posėdyje svarstomas klausimas, jog 5 ha miškas dar skaidytinas... Ką reiškia skaidymas, menki miško masyvai ūkininkavimui? Tik miško niokojimas, naikinimas, nykimas, kirtimai...“

Aplinkos ministras Arūnas Kundrotas padėkojo, jog kažkam kilo sumanymas Miškininko dieną paminėti Alytuje: „Važiuojant teko pamatyti puikius miškus“.

Tačiau ministras tuoj grįžo prie ekonomikos: skaičiai mus visus priverčia daug ką apmąstyti. Medienos supirkimo kainos gal ir patinka, tačiau esama ir kitų aspektų gerinant urėdijų veiklą. Toks yra rinkos ekonomikos diktatas. Čia – ir galimos reformos. Čia – ir būtinybė tolerancijai, įvairiausių minčių siūlymų raidai.

„Svarbu, kad nebūtų situacijos, aprašytos dar vaikiškoje knygelėje „Gilės nuotykiai Ydų šalyje“, kai užsukus į miestą pamatai miesto gyventojus gražiai išrodančius tik iki juosmens... Nereikėtų vaikščioti vien pakėlus galvas, reikia ir žemyn, ir po kojomis pasižiūrėti... Pažinkime ir įvertinkime kasdienybę, o kartu žvelkime ir į ateitį. Ir nepamirškime, jog Lietuvos miškai sugeria pusę šalyje išmetamų dujų, kurios sukelia klimato kaitą. Šia prasme jūsų, miškininkai, veikla tampa nepaprastai svarbi“, - kalbėjo Arūnas Kundrotas.

Pastaruosius aplinkos ministro žodžius tarsi priminė Seimo narys Julius Sabatauskas: „Esate ne vien miškininkai, o ir gydytojai. Rūpinatės Planetos plaučiais. Prižiūrite juos, kad turėtume kuo kvėpuoti.“

Generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas lyg ir gyrėsi: „Per penkerius pastaruosius metus į miškininkystę investavome, nekalbant jau apie darbus, apie 100 mln. Lt. Vien medelynams skirta apie 20 mln. Lt. Juose vaizdas pasikeitė tikrai ženkliai. Kiekvienais metais savo lėšomis sodiname miškus, pagausindami masyvus kasmet apie 1300 ha. Ąžuolynų programa taipogi yra sėkminga. Neatsitiktinai Kėdainių urėdas Juozas Girinas ir padėką šiandien pelno. (Ąžuolą yra brangiau auginti apie 3-4 kartus nei kitus medžius.) Galime pasidžiaugti, jog šiemet buvo nedaug gaisrų Lietuvoje. Iš ES naujų gaisrinių įsigijimui buvo gauta 3 mln. Lt.

Būta ir kartėlio, apmaudo, kai buvo diskutuojama dėl Žemės ūkio universitete parengtojo miškų reformas projekto.

Beje, reikia ryžtingai registruoti valstybinius miškus. Jau pasirašyta sutartis dėl 300 tūkst. ha miškų įregistravimo. Tai milžiniškas darbas – žinome, kokie ginčai dėl įvairių ribų. Tam procesui reikės apie 100 mln. Lt. Solidi suma.“

... Linkėjimai nuo scenos tamsybių link (atsiprašau, neapšviestosios salės link) tęsėsi... Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos policijos generalinis komisaras Vytautas Grigaravičius sveikindamas pasidžiaugė nenutrūkstama draugyste tarp miškininkų ir policininkių: „Nėra nė vieno rajono, kuriame nesusikalbėtume. Puiku, jog yra taip“.

Priešgaisrinės apsaugos departamento direktorius, vidaus tarnybos generolas Remigijus Baniulis taipogi lenkėsi girių žmonėms, vadindamas juos kolegomis, ir įteikė ženklelius už priešgaisrinę apsaugą. „Tegu būna ir kiti metai, kaip ir šitie: nedegantys ir drėgni... Nežinau, ar tai jums patiks, tačiau gaisrininkams drėgmė patinka...“ – sakė Remigijus Baniulis.

Už bendradarbiavimą ir nuopelnus Lietuvos priešgaisrinei tarnybai valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklo Trečiojo laipsnio kryžiumi Artimui pagalba apdovanotas Zdislovas Truskauskas, aplinkos viceministras.

„Savo gyvenime neteko daug gaisrų gesinti. Tai vertinu kaip bendradarbiavimo simbolį tarp miškininkų ir gaisrininkų“, - sakė kiek sutrikęs dėl gaisrininkų dosnumo Zdislovas Truskauskas. Šiltai gaisrininkų pamalonintas buvo ne vien ministro pavaduotojas. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Pasižymėjimo ženklu Ugniagesio gelbėtojo žvaigžde apdovanotas ir Petras Kanapienis, Generalinės miškų urėdijos Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vedėjas. Taipogi taip įvertintas ir Alytaus urėdas Rimantas Prūsaitis. O ugniagesio baltutėlis šalmas įteiktas šalies generaliniam urėdui Benjaminui Sakalauskui, kaipo visų miškininkų-ugniagesių vadui. („Bus saugiau į namučius, pas žmoną sugrįžti...“ – pajuokavo iš tamsiosios salės Bronius Bradauskas.)

Alytaus miesto, kuriame esama apie 5 ha miško, meras Česlovas Daugėla bei šios apskrities viršininko pavaduotoja Ona Budrevičiūtė (ji pridūrė, jog esame Lietuvos miškingiausioje apskrityje) taipogi sveikino giriose nepasiklystančiuosius. „Alytus yra Dzūkijos sostinė, o Vilnius – didžiausias Dzūkijos miestas“, - šmaikštavo meras, pasidžiaugdamas, jog kai kas važiavo iš sostinės į sostinę.

Miškininkams ranką taipogi spaudė ir Lietuvos medžiotojų bei žvejų draugijos pirmininkas Eugenijus Tijušas. Palinkėjęs, jog miškai turi klegėti žvėrių, paukščių balsais, įteikė Valdui Vaičiūnui (AM Miškų departamento direktoriui) bei Benjaminui Sakalauskui padėkos raštus už rūpestį Lietuvos miškais.

Prie sveikintojų šliejosi ir Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Algirdas Rauka. Galop Paraplegikų asociacijos l.e. prezidento pareigas Juozas Bernatavičius padėkojo miškininkams už paramą žmonėms su negalia: „Žmonės, kurie gali judėti tik su savo vežimėliais, tikrai dėkingi jums už rodomą mums dėmesį...“

Miškininko dienos minėjimo šventėje pasirodė Dzūkijos sostinės atlikėjai: šokių studija „Alemana“, dainininkės Rima Vaickelionytė ir Greta Vitaitė, Alytaus cirkas „Dzūkija“. Grojo ir „Geležinio vilko“ orkestras bei estradinis ansamblis „Soft rain“.

... Benjaminas Sakalauskas kiek suteikė galimybių salei paošti, pranešdamas, jog kitąmet Miškininko diena bus Šiauliuose, jog Šiaulių urėdas turėtų pasirūpinti, kad būtų nekartojamos banalios klaidos, kai oratorius nemato salės... Tačiau alytiškiai gal dėl to net pyktelėjo, nes baigiantis oficialiajai daliai ėmė ir suvis salėje tapo tamsu. Pasišviečiant mobiliaisiais visi sėkmingai atsidūrė rūmų fojė, kur laukė neformalūs pabendravimai prie vaišių stalo.

 

*  *  *

Bronius Bradauskas įteikė Seimo Aplinkos apsaugos komiteto Padėkos raštus (dalyvaujant ir kitiems minėto komiteto nariams) šiems miškininkams: Janinai Kriūgiškytei (Ignalinos MU Minčiagirės girininkei), Mindaugui Sūdžiui, Romualdui Vaskelai, Ramūnui Černiauskui, Levui Karlai, Stasiui Eitučiui (Rietavo MU Tenenių girininkui), Romui Balčiūnui (Kupiškio MU Alizavos girininko pavaduotojui), Gintarui Raškauskui (Panevėžio MU urėdo pavaduotojui miškininkystei), Artūrui Ramokevičiui (Joniškio MU Skaisgirio girininkui), Artūrui Pociui (Jurbarko MU Balandinės girininko pavaduotojui).

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko padėkas Miškininko dienos proga įteikė Seimo pirmininko pavaduotojas Alfredas Pekeliūnas: Dainiui Dapkui (Radviliškio MU medelyno viršininkui),  Svajūnui Vaitiekūnui, (Tytuvėnų MU urėdui), Meldui Lampickui (Pakruojo MU miškotvarkos ir rekreacijos inžinieriui), Gintautui Truckui (Alytaus MU Kalesnykų girininkui), Viktorui Klimui (Druskininkų MU urėdui), Pranui Celevičiui (Varėnos MU urėdui).

 

 

Aplinkos ministras Arūnas Kundrotas Premjero Padėkos raštus įteikė: Gintarui Paltanavičiui (Šalčininkų MU urėdui), Kazimierui Skujai (Jonavos MU Užusalių girininkui), Viliui Perkamui (Kretingos MU Darbėnų girininkui), Sigitui Kinderiui (Anykščių MU urėdui),  Petrui Kutulskui (Vilniaus MU Panerių girininkui), Julijonui Bandzinui (Tauragės MU medelyno viršininkui), Antanui Kilčauskui (Raseinių MU urėdui).

 

Aplinkos ministro Padėkos įteiktos: Antanui Šeduikiui (Švenčionėlių MU miško naudojimo, miškotvarkos inžinieriui), Zeniui Želioniui (Veisiejų MU urėdui), Donatui Vaikasiui (Generalinės MU Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vyriausiajam specialistui), Vitaliui Aleksynui (Utenos MU Rudesos girininkui), Stanislovui Anicetui Šimoliūnui (Šakių MU Klevinių girininkui), Albertui Zdanavičiui (Kazlų Rūdos mokomosios MU urėdui), Artūrui Balčiui (Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos Miškų kontrolės skyriaus vedėjui), Juozui Girinui (Kėdainių MU urėdui), Vygantui Merkiui (Trakų MU urėdui), Gintautui Baronui (Rokiškio MU urėdo pavaduotojui miškininkystei), Bronislovui Baniui (Telšių MU urėdui), Vytautui Martuzevičiui (AM Miškų departamento Miškotvarkos ir miško išteklių skyriaus vyriausiajam specialistui), Vidui Valmai (Panevėžio RAAD Kupiškio r. AAA vyresn. specialistui).

 

Benjaminas Sakalauskas įteikė generalinio urėdo padėkos raštus: Vytautui Steponėnui (Nemenčinės MU miško naudojimo ir miškotvarkos inžinieriui), Algimantui Čepauskui (Šiaulių MU informatikos specialistui), Algimantui Graužiniui (Dubravos eksperimentinės mokomosios MU Pajiesio girininkui), Genadijui Ilcevičiui (Valkininkų MU Zygmantiškių girininkui), Albinui Bulaukai (Kaišiadorių MU Medienos paruošos, prekybos ir techninio padalinio viršininkui), Alvidui Kurkliečiui (Biržų MU urėdo pavaduotojui medienos ruošai ir prekybai), Algimantui Vaičiūnui (Kauno MU ekonomistui), Ramutei Dibavičienei (Prienų MU vyriausiajai buhalterei), Virginijui Jančauskui (Šilutės MU Norkaičių girininkui).

*  *  *

Buvo perskaitytas aplinkos ministro įsakymas dėl pirmos kvalifikacinės girininko klasės suteikimo girininkams, kurių gerai įvertinta darbinė ir visuomeninė veikla:

Vidui Bagdonui (Telšių MU Žarėnų girininkui); Vladui Girskiui (Tauragės MU Obelyno girininkui), Kęstučiui Grašiui (Švenčionėlių MU Januliškio girininkui), Zenonui Kazakauskui (Jurbarko MU Veliuonos girininkui), Francui Kozlovskiui (Vilniaus MU Mickūnų girininkui), Virgilijui Martinkevičiui (Šakių MU Kidulių girininkui), Stanislovui Juozapui Mažeikai (Kretingos MU Šernų girininkui), Vaclovui Šiaudvyčiui (Šilutės MU Žemaitkiemio girininkui), Jonui Šiuriui (Rietavo MU Skroblės girininkui), Kęstučiui Trojanui (Švenčionėlių MU Pasiaurės girininkui), Leonui Zabielai (Švenčionėlių MU Švenčionių girininkui).

*  *  *

Taipogi perskaitytas ir šalies generalinio miškų urėdo įsakymas dėl antros kvalifikacinės girininko klasės suteikimo:

Algimantui Graužiniui (Dubravos eksperimentinė MU Pajiesio girininkui), Romui Mažonui (Kretingos MU Mikoliškių girininkui), Alvidui Simonavičiui (Kuršėnų MU Tryškių girininkui), Jonui Masiokui (Panevėžio MU Gustonių girininkui), Antanui Augliui (Panevėžio MU Naujamiesčio girininkui), Gintautui Juozui Menkeliūnui (Radviliškio MU Aukštelkų girininkui), Vaclovui Dabulskiui (Rietavo MU Kaltinėnų girininkui), Zigmonui Siminauskui (Rietavo MU Judrėnų girininkui), Gintarui Čypui (Rokiškio MU Sėlynės girininkui), Edmundui Astrauskui (Šakių MU Plokščių girininkui), Virginijui Jančauskui (Šilutės MU Norkaičių girininkui), Ričardui Mažučiui (Šilutės MU Rambyno girininkui), Pranui Valučiui (Šilutės MU Vainuto girininkui), Rimantui Drėgnai (Švenčionėlių MU Prūdiškės girininkui), Jonui Barzdėnui (Švenčionėlių MU Antaliedės girininkui), Petrui Sapronavičiui (Švenčionėlių MU Modžiūnų girininkui), Artūrui  Maliavkai (Švenčionėlių MU Aukštagirio girininkui),  Aloyzui Deveikiui (Švenčionėlių MU Žeimenos girininkui), Žanui Malčanovui (Švenčionėlių MU Lakajos girininkijos girininkui), Albertui Alfredui Katkui (Tauragės MU Tauragės girininkui), Jonui Rimvydui Šečkui (Telšių MU Platelių girininkui), Vytui Lesniauskui (Valkininkų MU Valkininkų girininkui), Virginijui Pockevičiui (Valkininkų MU Tiltų girininkui), Vytautui Kudarauskui (Varėnos MU Puvočių girininkui).

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"