Paieška Albinas DEGUTIS: eilėraščiai

Albinas DEGUTIS

Iš 32 eilėraščių ciklo „MANO  ABĖCĖLĖ“

 

Ąžuolui

 

Ąžuole, milžine, amžių senųjų sargybą,

Ąžuole, dar mūsų žemėj kantriojoj eini.

Ąžuole, tavo šakose žvaigždynai sužibę,

Ąžuole, Vytauto balsą galgi meni?

 

Ąžuole, drūtas esi, išaugintas gimtinės,

Ąžuole, kiek tu matei, pasakyki, kartų?

Ąžuole, tu it karys lietuvaitis eilinis.

Ąžuole, gera pabūt su tavim man kartu.

 

Ąžuole, ąžuole, broli, broleli žaliasai,

Ąžuole, mūs Lietuva, juk matai, jau ne ta.

Ąžuole, jeigu taip tęsis, greit jos neberasi,

Ąžuole, tavo tėvynė šiandien pasmerkta.

 

Ąžuole, upės išdžiūsta, o ežeras pieva,

Ąžuole, virsta, bet tu gyveni išdidus.

Ąžuole, kaip pasiklaust mudviem Dievą,

Ąžuole, kada iš judošių jis mus išvaduos?

 

Ąžuole, kirviais dvikojai po tavąją gentį mojuoja,

Ąžuole, švento seniai jau mūs žemėj nėra.

Ąžuole, ak, kaip įveikti baisinį pavojų,

Ąžuole, milžine, siaubo šiandien tau era.

 

Kas pasakys?

 

Kas pasakys, ko dienos žmogų bara,

Kas pasakys, ko vargt namie smagu?

Kas pasakys, ko jam gyventi gera,

Kas pasakys, ko trūksta pinigų?

 

Kas pasakys, kodėl sudrėksta akys,

Kas pasakys, kai praeitį menu?

Kas pasakys, man nieko nepasakęs,

Kas pasakys, kodėl tikiu menu?

 

Kas pasakys, kodėl išeit nenoriu,

Kas pasakys, iš tėviškės brangios,

Kas pasakys, ko aš prieš jos altorių,

Kas pasakys, ko verkdamas juokiuos?

 

Kas pasakys, kodėl krūtinę guodžia,

Kas pasakys, čia – dažnas pašalys?

Kas pasakys, nebojąs doro žodžio,

Kas pasakys, iš kur daina atklys?

 

Kas pasakys, ko vis grįžtu į pradžią?

Kas pasakys, kur Pasaka mana?

Kas pasakys lietuviškąjį ačiū,

Kas pasakys, kad laimės man gana?

 

Lietuva...

 

Lietuva, mano tėvyne, o krašte gražusis –

Lietuva, mano skausme ir meile tyroji, –

Lietuva, aš nežinau, kur geriau siela guosis,

Lietuva, tiktai tau savo džiaugsmą godoju...

 

Lietuva, šitiek iškentusi skausmo, esi tu,

Lietuva, buvai ir būsi tik galva iškelta.

Lietuva, kiek daug dėl laisvės sūnų tavo krito,

Lietuva, lūpose išsinešę tavo vardą kaip maldą!

 

Lietuva, mano rūpesti, mano geroji gimtine,

Lietuva, saule šviesioji, pakilus virš lauko,

Lietuva, kas gal pakeist tavo skliauto mėlynę?

Lietuva, tu tik viena mano lemtį čia saugai.

 

Lietuva, kiek daug poetų dainų tau sukūrė!

Lietuva, kiek išdavikų tave kokčiai spjaudė!..

Lietuva, motina mano, geroji, vienturte,

Lietuva, aš negaliu iš tavęs kitur iškeliauti...

 

Lietuva, čia aš gimiau, čia ruošiuosi ir mirti.

Lietuva, mano Fortūna ir sąžine tyra,

Lietuva, motina mano, ačiū už širdį,

Lietuva ačiū už saldųjį krūtų eliksyrą!

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"