Paieška Profesoriui Ričardui KAZLAUSKUI – 80.

Gamtininkas, suradęs stebuklingą atgarsį jaunimo širdyse

Profesoriui Ričardui KAZLAUSKUI – 80.

 

Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro darbuotojai nuoširdžiai sveikina profesorių Ričardą Kazlauską garbingo jubiliejaus proga ir linki giedros nuotaikos, neblėstančios kūrybinės energijos, stiprios sveikatos, ištvermės nelengvame kelyje  į laikmečio sunkumais paženklintą vaiko vidinį pasaulį. Būkit, gerbiamas profesoriau, visada toks žvalus ir trykšte trykštantis gyvenimo džiaugsmu ir energija!

Dėkojame Jums, kad ištikimai vedėte (ir vedate!) jaunimą gamtos pažinimo keliu, visą savo talentą ir žinias dosniai dalijote jaunajai kartai. Jus įskiepijote jaunų žmonių širdyse meilę Lietuvos gamtai ir išugdėte nuo mažų dienų atsakomybę ir rūpestį savo aplinka. Malonu pasidžiaugti, kad Jūsų mokiniai dabar savo rimtais darbais garsina Lietuvą, kuria jos ateitį ir kiekvieno iš mūsų gerovę.

Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro darbuotojai sėmėsi iš Jūsų pedagoginio darbo patirties, mokėsi paprasta ir aiškia kalba įvardyti ne visada lengvai suprantamą gamtos pasaulį.

Nuoširdžiausius linkėjimus priimkite iš buvusių ekologų klubo „Gyvybės žiedas“ narių. Prisiminkite, Profesoriau, kaip Jus mokėte mus atlikti Vilnios upės biologinius vandens kokybės tyrimus, kaip aiškinote taršos priežastis, kaip mokėte pažinti vandens bestuburius, kaip mokėte gamtos pažinimo abėcėlės Ribiškių kraštovaizdžio draustinyje, kaip keliaudami kartu su Jumis pasiekėme Pučkorių atodangą ir grožėjomės prieš mus atsivėrusio Vilnios slėnio panorama...

Dėkojame, Profesoriau, už Jūsų širdies šilumą, kuri saugo mus visus nuo gyvenimo negandų ir skatina kurti kuo gražesnę Lietuvos ateitį.

 

Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro darbuotojai

 

„Žaliasis pasaulis“ mielai prisišlieja prie visų, kurie sveikina Didį Gamtos Žmogų – Profesorių Ričardą KAZLAUSKĄ. Žinome, jog esate optimistas, jaučiame, jog esate stiprus ir teigiantis Žaliąjį Pažinimą. Stiprybės, sveikatos, geros Jums nuotaikos, malonusis Gamtos Profesoriau.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"