Paieška “PAMILTI GAMTĄ PER JOS PAŽINIMĄ”

KAUNO APSKRITIES MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ TIRIAMŲJŲ DARBŲ KONFERENCIJOS  “PAMILTI GAMTĄ PER JOS PAŽINIMĄ”, SKIRTOS  PROF. T.IVANAUSKO ATMINIMUI, NUOSTATAI

1. Tikslas. Skatinti mokinius aktyviai domėtis gamtosauginėmis problemomis, aplinkos būkle, analizuoti ir tyrinėti ją įvairiais požiūriais: fiziniu,  biologiniu, geografiniu, sociologiniu, istoriniu ir kt.

2. Dalyviai.

1) Kauno apskrities ugdymo įstaigų 5-12 klasių mokiniai, pateikę pranešimus bei projektinius darbus gamtotyrine, gamtosaugine bei gamtos temomis, kuriuose atsispindėtų mokinių stebėjimai ir tyrimai;

2) mokinius konferencijai rengę mokytojai.

3. Konferencijos  vieta ir laikas. Konferencija “Pamilti gamtą per jos pažinimą” vyks 2007 11 23 Kauno moksleivių aplinkotyros centre (Seniavos pl. 56a, Kaunas).

4. Pranešimų  santraukų bei dalyvių paraiškų pateikimas. Konferencijai pateikiami tiriamieji darbai, stebėjimai, projektai ir kt. Darbas bus atmetamas,  jeigu jis ne tiriamasis (pvz., aprašomasis, referatas be savarankiškai gautų rezultatų).   

Pranešimų santraukas ir dalyvių paraiškas pagal pateiktus pavyzdžius (žr. priedą)   prašome atsiųsti  iki 2007 11 12  adresu: Kauno moksleivių aplinkotyros centras,   Seniavos pl. 56a, 46430 Kaunas.

Autoriai turi pasirengti diskutuoti su ekspertais ir konferencijos dalyviais.

Konferencijos dalyviams pakvietimai ir programa  bus išsiųsti vėliau.

5. Konferencijos organizavimas. Darbas vyks sekcijose, kuriose visi mokiniai skaitys pranešimus.

6. Konferencijos  koordinatoriai  -  Kauno moksleivių aplinkotyros centro metodininkės D.Kilikevičienė ir J. Dranseikaitė.   Tel. 8(37) 39 00 64

 

TVIRTINU:

Ugdymo įstaigos vadovas

 

DALYVIO PARAIŠKA

1. Darbo tema.

2. Autoriaus vardas, pavardė.

3. Mokykla (adresas, telefonas), klasė.

4. Atstovaujama (klubui, papildomojo ugdymo įstaigai ir t.t.) (adresas).

5. Darbo vadovo vardas, pavardė, telefonas.

6. Darbo pristatymui reikalingos priemonės (grafoprojektorius, garso ir vaizdo magnetofonai,  multimedia ir pan.).

 

 

Pranešimo santrauka

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"