Paieška Saulėtoji diena – be automobilio

Saulėtoji diena – be automobilio

Vytautas LEŠČINSKAS

 

Šiais metais VšĮ „Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras“ vykdo  plačią aplinkosauginio švietimo veiksmų programą Kėdainių rajone. Vienas iš jos renginių buvo rugsėjo 16-22 d. vykusi akcija „Mieste be savo automobilio“. Šią aplinkosauginio švietimo programą remia Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Akcijos tikslai: atkreipti visuomenės dėmesį į oro taršos problemą, neigiamą transporto poveikį aplinkai ir žmogaus sveikatai, paskatinti miesto gyventojus bent akcijos metu nevažiuoti savo automobiliu, naudotis mažiau teršiančiu aplinką viešuoju transportu arba dviračiais, vaikščioti pėsčiomis. Tuo siekiama kelti visuomenės sąmoningumo ir informuotumo aplinkosauginiais klausimais lygį, skatinti gyventojus rinktis draugiškesnį aplinkai gyvenimo būdą.

 

Moksleiviai pristatė savo darbus

 

Akciją „Mieste - be savo automobilio“ suorganizavo Kėdainių rajono savivaldybės Ekologo tarnyba (kartu su Švietimo ir kultūros departamentu bei Kėdainių rajono aplinkos apsaugos agentūra).

Akcijos metu buvo atliekama automobilių išmetamųjų dujų kontrolė (vykdė Aplinkos apsaugos agentūra) bei demonstruojamos vizualios automobilių taršos apraiškos Kėdainių mieste (bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai).

Automobilių išmetamųjų dujų kontrolė buvo atliekama rugsėjo 20 dieną. Šių teršalų koncentracija, padedant Kėdainių rajono policijos pareigūnams, matuota dviejose Kėdainių miesto sankryžose: J.Basanavičiaus ir Gedimino gatvių bei Kauno ir Tilto gatvių sankirtose. O rugsėjo 21 d. 12 val. prie Kėdainių rajono savivaldybės pastato pademonstruotas bendras mokinių darbas - „automobilių taršos juosta“, sudaryta iš surinktų nuo automobilių išmetamųjų dujų vamzdžių antgalių atspaudų, pritvirtintų prie organizatorių parengtos užtveriamosios juostos. Kiekvienos mokyklos komanda šmaikščiai, žaismingai pristatė savo darbus. Mokiniai, siekdami atkreipti dėmesį į oro taršos problemas, dalijo praeiviams agitacinius atvirukus, buvo užsirišę ant veidų  respiratorius, užsimovę gumines pirštines, o kai kurie – net dujokaukes.

 

Komandos buvo apdovanotos

 

Renginys vyko labai gyvai ir įdomiai. Susirinkusius moksleivius bei pedagogus sveikino rajono merė Nijolė Naujokienė, savivaldybės Ekologo tarnybos vedėjas Kazys Šidlauskas. Žodį tarti taip pat buvo pakviesti: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius Ovidijus Kačiulis, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kėdainių rajono agentūros vedėjas Kazys Mikalauskas, Dotnuvos pagrindinės mokyklos direktorius Rimantas Urbonavičius, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir kultūros departamento direktorius Julius Lukoševičius, kiti dalyviai.

Nuveiktus darbus pristatė „Aušros“ vidurinė mokykla, „Atžalyno“ vidurinė mokykla, Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla, Jaunimo mokykla, Mikalojaus Daukšos pagrindinė mokykla, „Ryto“ vidurinė mokykla, Šviesioji gimnazija. Visoms mokyklų komandoms įteikti rajono merės padėkos raštai bei dovanos.

 

Į darbą atvyko pėsčiomis

 

„Kėdainių rajono savivaldybė aplinkosauginėms problemoms spręsti skiria, manyčiau, ypatingą dėmesį, - sakė „Žaliojo pasaulio“ atstovo užkalbinta merė Nijolė Naujokienė. – Nuolat įgyvendiname įvairius projektus, programas, plėtojame švietėjišką veiklą. Savivaldybės Ekologo tarnybos vedėjas Kazys Šidlauskas labai rimtai žvelgia į aplinkosaugines problemas ir jas spręsti stengiasi pasitelkdamas seniūnijas, jų  gyventojus, ypač plėtojant aplinkosauginę veiklą, rengiant švietėjiškas programas. Mes analizavome ir atliekų tvarkymo, ir geriamojo vandens gerinimo problemas. Jei nori pasiekti palankų rezultatą, turi bendradarbiauti ir su vaikais, ir su tėvais, ir su bendruomenėmis. Matau žingsnius šia linkme, kuriuos žengia mūsų darbuotojai, ir tuo labai džiaugiuosi.

Na, o dėl šiandieninės akcijos „Mieste be savo automobilio“ – ją vertinu kaip galimybę atkreipti žmonių dėmesį į šią problemą, į kitas aplinkosaugines problemas: į visos aplinkos taršą, pagaliau į savo sveikatą. Mielai prisidedu prie šios akcijos ir tikrai šiandien stengiausi nenaudoti automobilio, į darbą ėjau pėsčiomis. Nors, žinoma, didžiausia problema, ko gero, - laiko stygius. Atrodo, kad skaičiuoji minutes, o tokio malonumo, kokį šiandien patyriau gražų rytą eidama į savivaldybę, manau, neverta atsisakyti niekam. Tai labai naudinga. Džiaugiuosi, kad tokios akcijos vyksta Europos lygiu, kad daugiau kaip tūkstantis Europos Sąjungos miestų dalyvauja dabartinėje akcijoje. Malonu, jog tarp tų miestų yra ir Kėdainiai... Taršos, žinoma, rajone esama: turime juk pramonės įmonių, daug autotransporto priemonių. Bet gerai, kad ta tarša neperžengia leistinų ribų ir kad formuojasi gyventojų supratimas, jog patys turime rūpintis savo sveikata, gyvenamąja aplinka ne tik šiandien, bet mąstyti ir apie ateitį, apie vaikus. Manau, tiek ekologija, tiek ekonomika turi būti lygios vertybės. Bet kol kas dar į pirmą vietą mūsų šalyje įsibrauna greitos ekonominės naudos veiksnys. O ekologija, aplinkosauga yra kaip tik toks dalykas, kurio konkrečiai naudai įvertinti, sakyčiau, reikia ilgesnio laiko; rezultatą pamatai ne tuoj pat. Bet būti arčiau gamtos, natūralioje aplinkoje, palanku žmogui; tai didina ir darbingumą, kuris kaip tik kuria visą ekonominę naudą.

Mūsų savivaldybė nėra išskirtinė taršos atžvilgiu, nors pagal plėtros rezultatus  Lietuvoje – trečioje vietoje. Vykdome aplinkos apsaugos programą, kuriai skirta apie vieną milijoną litų. Labai didelis vaidmuo tenka vandentiekio ir nuotekų tinklų, geriamojo vandens gerinimo stočių statybai. Lėšas šioms problemoms spręsti gauname taip pat iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Įgyvendinome ir projektus pagal SAPARD programą,  realizuojame ISPA finansuotą (daugiau kaip trisdešimt milijonų vertės) projektą, Nemuno vidurupio pirmojo etapo projektą, kurio bendra sąmatinė vertė yra apie dvidešimt aštuoni milijonai litų. Tai sietina ir su gyvenviečių nuotekų bei vandentiekio tinklų, geriamojo vandens gerinimo stočių plėtra. Žinoma, turime problemų dėl individualių šulinių užterštumo. Bet ir tas problemas mūsų savivaldybė sprendžia“.

 

Ne vieną, o dvi dienas

 

Pritardamas merės išsakytoms mintims, savivaldybės Ekologo tarnybos vedėjas Kazys Šidlauskas sakė:

„Akcija – diena mieste be savo automobilio, kaip žinoma, paskelbta seniai. Kiti miestai tai darė jau anksčiau. Mes aktyviau įsijungėme šiais metais, bet vykdėme kitas akcijas, susijusias su atliekų tvarkymu. O šiemet tiesiog norėjome atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kaip sveikiau, švariau gyventi ir kvietėme visus nuo rugsėjo šešioliktos iki dvidešimt antros dienos – visą tą savaitę – kai įmanoma, išsiversti be savo automobilio. Štai ir šiandien, rugsėjo dvidešimt pirmąją, daugelis savivaldybės darbuotojų, merės pavyzdžiu, į darbą atvyko pėsčiomis. Mes, kėdainiečiai, nusprendėme net dvi dienas, o ne vieną, kaip daroma visoje Lietuvoje, paskelbti dienomis be savo automobilio – ne tik šeštadienį, rugsėjo dvidešimt antrąją, bet ir dvidešimt pirmąją. Tikslas – labiau atkreipti visuomenės dėmesį į oro taršos problemas, į neigiamą autotransporto poveikį aplinkai bei žmogaus sveikatai. Ir, žinoma, paskatinti miestų gyventojus taip pat bent jau akcijos metu nevažinėti savo automobiliais, naudotis visuomeniniu transportu, dviračiais, vaikščioti pėsčiomis. Daugelis gyventojų yra įsitikinę, jog ir dabar pramonė teršia aplinką labiausiai, bet iš tiesų ir Lietuvoje, ir apskritai pasaulyje apie septyniasdešimt procentų oro taršos „dovanoja“ autotransportas“.

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"