Paieška Burbuliuok, tetervinėli!

Burbuliuok, tetervinėli!

Baigiamas  biologinės įvairovės išsaugojimo projektas

Marija JANKAUSKIENĖ

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos (ŽNPD) gamtos skyriaus vedėja, ekologijos klubo “Liepija” pirmininkė

 

JTVP Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programa (PAF MPP) daugeliui girdėta. Mat jau šešti metai Lietuvoje padeda  įgyvendinti darnaus vystymo projektus. Ekologijos klubas “Liepija” kartu su Žemaitijos nacionalinio parko (ŽNP) direkcija įgyvendina jau antrą PAF MPP finansuojamą projektą. Pirmas buvo susijęs su ŽNP direkcijai priklausančios buvusios Plokštinės karinės bazės pritaikymu šikšnosparnių apsaugai ir pažintiniam turizmui. 2005-ais prasidėjęs dviejų metų trukmės  projektas “Pažeistų ŽNP teritorijų atkūrimas ir pritaikymas rūšių ir buveinių išsaugojimui” apėmė labai daug veiklų, susijusių su biologinės įvairovės išsaugojimu. 

Kas gali dabar pasigirti matęs teterviną ar girdėjęs jo burbuliavimą, nors anksčiau jis gyveno daugelyje vietų?  Žemaitijos nacionaliniame parke kiek gausesnė jų populiacija dar yra Šarnelės kraštovaizdžio ir Ertenio telmologinio draustinio prieigose. Iš projekto lėšų medžiotojų būrelis “Žemaitija” nupirko lesalų, įrengė lesyklas ir dvi žiemas prie jų viliojo tetervinus. Tuo pat metu su gyvagaudžiais spąstais gaudė kiaunes, audines,  medžioklių metu reguliavo lapių, usūrinių šunų ir šernų skaičių, nes visi jie sunaikina daug ant žemės perinčių paukščių kiaušinių. Panašius darbus,  siekiant išsaugoti jerubių populiaciją, jiems priskirtuose plotuose atliko Lietuvos miškų institutas. Na, o   Ertenio telmologiniame draustinyje du metus šienavome statų Ertenio ežero šlaitą ir valstybinę pievą, iš viso 3 ha, ugdėme 2 ha ploto beržyną Vis dėl tų pačių tetervinų ir šlaite augančių retų augalų. Nuoširdžiai dėkojame vietiniams šio kaimo gyventojams, kurie pažeistame Ertenio duburyje šienauja ar nugano durpingas, nederlingas pievas.

Jogauduose, Uošnos ir Juodupio santakoje, ant smėlėtos kalvos auga labai reti paparčiai - varpeniai. Net trys jų rūšys, iš kurių šakotasis įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą, o mažasis -saugomas visoje Europoje. Jį 1997 m. botanikai rado tik šioje vienintelėje vietoje ir niekur daugiau Lietuvoje. O kalva jau buvo apaugusi lendrūnais, avietėmis, gervuogėmis. Abi vasaras šią kalvą šienavome, o kad lendrūnai išnyktų, rudenį dar pakartodavome. Tvarkėme ne tik dėl minėtų augalų, bet ir dėl bičių, kurios gyvena žemėje, retų drugių ir kitų vabzdžių, roplių.

Trečia vieta, kur kirtome menkaverčius krūmus ir medžius bei šienavome, – Velėnijos pelkė. Tai unikali šarminga žemapelkė, kurioje auga daugybė retų augalų rūšių, gyvena saugomi varliagyviai, vabzdžiai. Ji saugotina ne tik Lietuvos, bet ir Europos mastu. Du metus iš eilės šienavus, Velėnijoje vėl suvešėjo saulės krėsleliai – pievinės raktažolės, iškilo laukinių orchidėjų-gegūnių, dviguonių, blandžių ir kitų žolynų žiedynai. Prie šios pelkės pastatėme ir gražų, projekto lėšomis pagamintą stendą.

Projekto lėšomis rezervatuose ar kertinėse miško buveinėse, kur nekertamas miškas, padedant žymiems stambiųjų miško paukščių žinovams, įkėlėme 10 dirbtinių lizdaviečių plėšriesiems paukščiams ir juodiesiems gandrams. Perėjo tik viena pora vapsvaėdžių, dar du lizdai tvarkyti, bet dėčių nebuvo. Tikimės, kad kitais metais paukščiai apsigyvens. Paukščių stebėjimui prie Pakastuvos įrengtas specialus bokštas, jame pritvirtinti du naujai pagaminti stendai apie Pakastuvos telmologinį draustinį ir apie ŽNP varliagyvius bei roplius. Naujai padarytas stendas  “ŽNP – Natura 2000 teritorija” yra  Platelių lankytojų centre, Plokštinės ekologiniame centre, šalia padarytų specialių buveinių bitiniams plėviasparniams, stovi naujas stendas su informacija apie retus vabzdžius parko teritorijoje.

Projekto metu pastatėme informacinius kelio ženklus, kurie nukreipia į paukščių stebėjimo vietą Pakastuvos draustinyje, į Šarnelės piliakalnį bei poeto V.Mačernio tėviškės ir kapo link. Čia mums geranoriškai talkino “Telšių regiono keliai”. Be anksčiau paminėtų, turėjome ir daugiau talkininkų, rėmėjų, savanorių. Tai Ž.Kalvarijos seniūnijos bendruomenė “Gardai”,  Platelių bendruomenė, Platelių medžiotojų klubas,  laikraščiai “Žemaitis”, „Plungė“, vietos gyventojai, pavieniai asmenys-savanoriai. Ačiū jiems!

Projekto metu mūsų parke mokslininkai tyrė jerubių ir tetervinų populiacijų būklę, numatė priemones jų apsaugai. Vabzdžių, roplių bei varliagyvių specialistai du metus “šukavo” pievas, pelkes, ežerus, upes, miškus ir kitas buveines, ieškodami retų, į Lietuvos raudonąją knygą ir ES Buveinių direktyvos II priedą įrašytų rūšių. Rado, aprašė labai daug visko, neišvardinsi, neišpasakosi. Daug kas bus aprašyta projekto lėšomis išleistose knygose “Jerubė - paslaptinga miškų paukštė”, “Žemaitijos nacionalinis parkas - NATURA 2000 teritorija” bei skrajutėje “Pažeistų ŽNP teritorijų atkūrimas ir pritaikymas rūšių ir buveinių išsaugojimui”. Dar daugiau sužinosite atvykę į baigiamąjį šio projekto seminarą, kuris įvyks spalio 12 ar 19 dienomis. Apie tikslią numatomo seminaro datą sužinosite paskambinę į ŽNP direkciją tel.8-448-49337. Lauksime skambinančių ir atvykstančių pasidomėti projektu bei norinčių prisidėti prie jo tęstinumo.

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"