Paieška Diskusijų forume „Atliekų tvarkymas – 2007“

Diskusijų forume „Atliekų tvarkymas – 2007“

Vytautas LEŠČINSKAS

 

2007 m. rugsėjo 27 d. Druskininkuose, viešbučio „SPA Vilnius“ konferencijų centre prasidėjo kasmetinė dviejų dienų konferencija – diskusijų forumas „Atliekų tvarkymas 2007“. Renginio metu buvo aptariamos opiausios aplinkosaugos problemos Lietuvoje, pokyčiai atliekų tvarkymo sistemoje bei aplinkosauginės veiklos strateginės kryptys, pasirašytas suinteresuotų šalių memorandumas, susijęs su šios veiklos plėtojimu kitais metais.

 

Veikti reikia išvien

 

Diskusijų forumo tikslas – apžvelgti per metus įvykusius pokyčius atliekų tvarkymo veikloje bei aptarti dabartinę situaciją mūsų šalyje: elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo sistemos kūrimą, atliekų logistikos sistemų įmonėse bei valstybinės atliekų apskaitos gerinimą, atliekų rūšiavimo ir deginimo strategijos įgyvendinimą bei atliekų tvarkymo sektoriaus finansavimo galimybes. Pasak UAB „Ekokonsultacijos“ direktorės Linos Šleinotaitės-Budrienės, forume siekiama suburti diskusijai gamintojus ir importuotojus, savivaldybių bei regioninių atliekų tvarkymo centrų atstovus, atliekų tvarkytojus, valdžios žmones ir drauge ieškoti kylančių problemų sprendimo būdų.

Jau ketvirtą kartą vykstančiame diskusijų forume atliekų tvarkymo klausimais pranešimus skaitė Aplinkos ministerijos, Ūkio ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai, gamintojų bei importuotojų atstovai, atliekų tvarkytojai, specialistai iš Vokietijos ir Lenkijos.

Buvo surengta ir spaudos konferencija „Atliekų tvarkymas 2007“, kurioje dalyvavo Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento direktorius Arūnas Čepelė, UAB „Ekokonsultacijos“ direktorė Lina Šleinotaitė-Budrienė, Antrinių žaliavų ir atliekų surinkėjų, perdirbėjų asociacijos viceprezidentas Žilvinas Žukauskas, Ūkio ministerijos Gaminių techninio reglamentavimo skyriaus vedėjas Vitalius Skaržinskas.

Diskusijų forumas prasidėjo Aplinkos ministerijos sekretoriaus Aleksandro Spruogio, Arūno Čepelės, Žilvino Žukausko, Vitaliaus Skaržinsko pranešimais.

Vėliau įvykusiame pokalbyje–diskusijoje su žiniasklaidos atstovais dalyvavo Antrinių žaliavų ir atliekų surinkėjų, perdirbėjų asociacijos prezidentas Marius Kalėda ir viceprezidentas Žilvinas Žukauskas.

 

Plenarinio posėdžio pranešimai

 

Konferencijos–forumo plenariniame posėdyje Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento direktorius Arūnas Čepelė skaitė pranešimą „Pokyčiai atliekų tvarkymo srityje 2006-2007 m. ir strateginės atliekų tvarkymo veikos kryptys“. Jame buvo apžvelgiami svarbiausi atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai, įvairių atliekų naudojimo bei perdirbimo užduotys 2007-2012 m., jų praktinio įgyvendinimo eiga.

Štai 2000-2006 m. atliekų sektoriuje pateikta ir patvirtinta 11 projektų, kurių bendra vertė – apie 546 milijonai litų ir kurie šiuo metu yra realizuojami. Iki 2007 m.rugsėjo 12 d. pasirašytos 69 atliekų su atliekų tvarkymu susijusios sutartys; išmokėta apie 135 mln. litų. Pastatytas ir pradėtas naudoti regioninis sąvartynas, 2 kompostavimo aikštelės, 28 didelių matmenų atliekų priėmimo aikštelės, įsigyta sąvartynų ir didelio gabarito atliekų priėmimo aikštelėms naudoti reikalinga įranga. Iki 2007 m. pabaigos planuojama baigti šiuos statybos darbus: regioninių sąvartynų Klaipėdoje, Alytuje, Vilniuje ir Marijampolėje statybą, uždaryti 117 senų sąvartynų Šiauliuose, baigti didelio gabarito atliekų aikštelių Utenoje statybą. Taip pat šiais metais turi būti sutvarkyti 23 bešeimininkiai pastatai Pagėgių, Šiaulių, Skuodo ir Raseinių rajonų teritorijose.

Ūkio ministerijos Gaminių techninio reglamentavimo skyriaus vedėjas Vitalius Skaržinskas savo pranešime kalbėjo apie pokyčius atliekų tvarkymo srityje po praėjusių metų konferencijos–diskusijų forumo, apie strateginės veiklos kryptis bei planus, atliekų tvarkymo sektoriaus ir švaresnės gamybos sektoriaus finansavimo galimybes. Pranešėjas taip pat pristatė Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano priemones, kurias vykdo Ūkio ministerija. Tarp tų priemonių numatyta: parengti atliekų panaudojimo naujiems produktams gaminti ir šių produktų naudojimo įteisinimo galimybių studiją; parengti gamybos atliekų smulkiose ir vidutinėse įmonėse susidarymo ir tvarkymo studiją bei siūlymus šioms atliekoms tvarkyti ir kontrolei pagerinti; parengti gamybos ir kitoje ūkinėje veikloje susidarančių atliekų tvarkymo studiją; parengti antrinių žaliavų perdirbimo plėtros 2009-2013 metų programos projektą; parengti biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo rekomendacijas ir kt.

 

Atliekų tvarkymas Lietuvoje ir užsienyje

 

Toliau konferencijos–forumo darbas vyko atskirose salėse. Per abi šio renginio dienas buvo numatyti pranešimai: „Tvari atliekų vadyba Lietuvos pramonės įmonėse – nuo prevencijos iki tvarkymo“ (dr.Irina Kliopova, KTU Aplinkos inžinerijos institutas), „Gamybinių atliekų srauto tvarkymas ir reglamentavimas – pamiršta sritis?“ (dr. Jonas Motiejūnas, UAB „Ekobalt“ direktorius; dr. Konstantinas Iljasevičius, Inžinerinės ekologijos asociacija), „Ūkio ministerijos finansuojamų mokslinių darbų bei studijų atliekų tvarkymo srityje rezultatai“ (dr. Vitalius Skaržinskas, Ūkio ministerija), „Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje“ (Bronislovas Skarbalius, UAB „Toksika“ Šiaulių filialo direktorius), „NVO požiūris į dabartinę atliekų tvarkymo politiką Lietuvoje“ (Audronė Alijošiūtė, Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koalicija), „Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) tvarkymas – pamiršta ar pasmerkta?“ (Vidas Pocius, Lietuvos demontuotojų asociacijos prezidentas), „Atliekų tvarkymas Lietuvoje ir pasaulyje – filosofinis aspektas“ (Almontas Kybartas, Antrinio perdirbimo įmonių asociacijos atstovas, UAB „EMP recykling“ direktorius), „Atliekų vežimai: nauja tvarka, Lietuvos ypatumai“ (Gerda Šviežauskaitė, Aplinkos ministerija, Aplinkos kokybės departamentas), „Pavojingųjų atliekų lydraščių reforma – Vilniaus RAAD projektas“ (Dovilė Veversytė, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas), „Atliekų tvarkymo objektų aplinkosauginės dokumentacijos rengimas. Problematikos pristatymas“ (Inga Silvestravičiūtė, UAB „Ekokonsultacijos“), „Poveikio aplinkai vertinimas atliekų tvarkymo sektoriuje: ypatumai ir problematika“ (Vitalijus Auglys, Aplinkos ministerijos Poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vedėjas), „Atliekų tvarkymo objektai ir poveikio aplinkai vertinimas: neišmoktos pamokos“ (Rolandas Masilevičius, Vilniaus RAAD direktorius), „Atliekų apskaitos kūrimo istorija ir esamos sistemos analizė. Siūlymai sistemai tobulinti“ (Violeta Juzefaitė, Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūros Duomenų apdorojimo skyriaus vedėja), „Atliekų apskaitos tobulinimo kryptys – atliekų tvarkytojo siūlymai“ (Rasa Volungevičienė, UAB „EMP recykling“ Kokybės ir aplinkosaugos skyriaus vadovė), „Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo realijos ir prognozė“ (dr. Rimantas Budrys, Inžinerinės ekologijos asociacijos prezidentas), „Atliekų rūšiavimas. Europos tendencijos, Lenkijos patirtis“ (Mariušas Raica, Lenkija), „Atliekų deginimas Lietuvoje – neišvengiama realybė, energetinis potencialas“ (dr. Kęstutis Buinevičius, Kauno technologijos universitetas).

 

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"