Paieška Žagarė – ne vien vyšnių kraštas

Žagarė – ne vien vyšnių kraštas

Vytautas BAČKYS

Žagarės regioninio parko ekologas

 

Gamta - visų namai. Mes dažnai girdime tokį šūkį. Beveik visi žmonės sako, kad myli gamtą. Tačiau vien kalbų neužtenka. Gamtą reikia ir saugoti. Tuo tikslu Lietuvoje ir buvo įsteigtos saugomos teritorijos.

Žagarės regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I- 2913 „Dėl regioninių parkų ir draustinių steigimo“, siekiant išsaugoti Švėtės paslėnių ir Žagarės miško kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti.

Regioninis parkas užima 4930 ha. Daugiau nei pusę (2916 ha) užima miškai, vandens telkiniai - 89 ha, žemės ūkio naudmenos - 1142 ha, gyvenvietės - 783 ha.

Žagarės miškas nuo seno garsėja savo gyvūnijos įvairove, retų augalų gausa, todėl čia dar 1960 m. buvo įsteigtas Žagarės botaninis zoologinis draustinis. Draustinyje auga daugiau nei 24 rūšys augalų, kurios yra saugomos. Tai - plačialapė klumpaitė, didžioji astrantija, juodgalvė bajorė ir kitos augalų rūšys, įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Ūksminguose medynuose peri juodieji gandrai, suopiai, mažieji ereliai rėksniai, įvairios genių rūšys, pelėdos, o ką jau bekalbėti apie žvirblinių paukščių įvairovę. Žagarės miškas nuo seno garsėja tauriųjų elnių populiacija. Nemažai yra šernų, stirnų, lapių, mangutų ir kitų gyvūnų.

Vienas iš žymesnių gamtos paminklų - Žagarės ozas. Tai atslinkusio ledyno tirpstančio ledo vandens veiklos rezultatas. Jo ilgis buvo apie 8 km. Tačiau šiandien yra išlikę tiktai apie 830 m. Likusi dalis yra nukasta ir sunaudota statyboms ir kelių tiesimui.

Žymiausias geologinis paminklas (ne tik Žagarėje, o ir Lietuvoje) - Žagarės dolomitinė atodanga. Tai vėlyvojo demono periode susiformavęs dolomitas, kuris yra žinomas ne vien Lietuvos geologams.

Viena iš įžymiausių ir svarbiausių Žagarės regioninio parko vertybių yra Žagarės miestas su akmenimis grįstomis gatvėmis, savo istoriją skaičiuojantis nuo 1198 m. Tai Šiaurės Lietuvoje, prie Švėtės upės piliakalnių prisiglaudusi, senoji ir naujoji Žagarė. Šiuo metu Žagarėje yra priskaičiuojama beveik 50 kultūros paveldo objektų. Neatskiriama miesto dalis yra Žagarės parkas su dvaro rūmais ir žirgyno ansambliu.

Šiuo metu Žagarės regioninio parko teritorijoje yra įsteigti 6 draustiniai. Tai - Didmargio ir Dilbinėlių botaniniai draustiniai, Gaudikių geomorfologinis draustinis, Žagarės botaninis- zoologinis draustinis bei Žagarės urbanistinis ir Žagarės kraštovaizdžio-architektūros draustiniai. Taip pat Žagarės regioniniam parkui Akmenės, Joniškio, Šiaulių, Pakruojo rajonuose yra priskirta kontrolei dar 10 draustinių.

Žagarės regioninio parko direkcija savo veiklą pradėjo 1997 m. Tais pačiais metais iš Joniškio r. savivaldybės įsigijo pastatą, kuriame ir įsikūrė. Siekiant užtikrinti regioninio parko teritorijos kontrolę, iš Aplinkos ministerijos buvo gautas automobilis. Jau pirmaisiais direkcijos darbo metais buvo surengta 14 reidų įvairiems pažeidėjams išaiškinti.

Nuo pat pirmų savo darbo dienų Žagarės regioninio parko rekreacinėje zonoje pradėta kurti rekreacinė struktūra. Prie Žvelgaičių tvenkinio buvo įrengtos 3 poilsiavietės su 6 pavėsinėmis, kurios yra pastoviai atnaujinamos. Poilsiautojų patogumui yra įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, paplūdimys. Siekiant propaguoti Žagarės regioninio parko gamtines vertybes įrengti 2 pažintiniai takai: Žagarės ozo pažintinis takas, Žagarės dvaro parko pažintinis takas. Pažintiniuose takuose yra pastatyti informaciniai skydai, kuriuose pateikiama informacija apie vietovės gamtines vertybes. Rekreacinėje zonoje yra įrengta nemažai atokvėpio vietų. Poilsiautojų patogumui prie vandens telkinių pastatyti suolai, stalai, įrengtos laužavietės.

2006 m. už Joniškio r. savivaldybės ir Joniškio ,,Rotary“ klubo skirtas lėšas buvo pastatyta ir įrengta nauja pavėsinė su židiniu, asfaltuota krepšinio aikštelė, paplūdimio tinklinio aikštelė, supynės.

Pastoviai yra tvarkomos gamtos ir kultūros paveldo objektų - Švedpolio šaltinio, Žagarės dolomitinės atodangos, Žagarės dvaro parko, Žvelgaičių ir Raktuvės piliakalnių teritorijos. Sutvarkyta rašytojo Mariaus Katiliškio sodybvietės vieta.

Žagarės regioninio parko specialistai pastoviai vykdo įvairius tyrimus ir stebėjimus (monitoringą). Mūšos tyrelio pelkėje pastoviai yra stebimi migruojantis ir perintis paukščiai, taip pat kartu su Vilniaus universiteto Gamtos fakulteto atstove atlikti vorų tyrimai. Žagarės miške kartu su ekologijos instituto atstovais vykdoma lūšių, vilkų paieška ir skaičiavimas. Kiekvienais metais vykdoma baltųjų gandrų apskaita. Direkcijos specialistai atliko kultūros paveldo ir kultūrinę vertę turinčių objektų būklės stebėseną, užfiksavo įvairius jų pokyčius. Šie visi surinkti stebėjimų ir pokyčių duomenys yra saugomi regioninio parko direkcijoje.

Siekiant užtikrinti saugomų teritorijų kontrolę ir išaiškinti pažeidėjus, direkcijos darbuotojai įvykdė nemažai reidų. Buvo inicijuoti bendri reidai su Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Joniškio ir Pakruojo rajono agentūrų , VĮ Joniškio miškų urėdijos Žagarės girininkijos, VĮ Mažeikių miškų urėdijos Kruopių girininkijos pareigūnais. Per paskutinius keletą metų buvo išaiškinta ir už įvairius teisės pažeidimus buvo nubausta 20 pažeidėjų. Vykdant prevencinę veiklą direkcijos darbuotojai iniciavo 3 akcijas. 

Žagarės regioninio parko direkcijos patalpose pastoviai eksponuojamos Joniškio meno mokyklos mokinių darbų parodos, demonstruojama surinktų senovinių daiktų ekspozicija, įvairių vabzdžių ir drugelių kolekcijos, kurias su susidomėjimu apžiūri čia apsilankantys lankytojai. Taip pat čia vyksta įvairūs susitikimai, paskaitos, seminarai.

Direkcijos darbuotojai prisideda prie visų švenčių, vykstančių Žagarėje organizavimo. Ypač prie jau tampančio tradiciniu ir įžymiu Lietuvoje - Žagarės vyšnių festivalio. Taip pat organizuoja žiemos palydų šventę, žvejų ir dažasvydžio varžybas, pastoviai kartu su Žagarės gimnazijos mokiniais žiemos metu yra organizuojamos vaišės miško žvėreliams, Žemės dienos proga organizuojama inkilų kabinimo akcija.

Siekiant gyventojų tarpe populiarinti Žagarės regioninį parką rajoninėje ir respublikinėje spaudoje pastoviai publikuojami straipsniai apie įvairias akcijas, įvykius, regioninio parko gamtines ir kultūrines vertybes. Yra leidžiami įvairūs informaciniai lankstinukai apie Žagarės regioninį parką.

Kviečiame visus mylinčius gamtą ir norinčius patirti joje daug nuostabių akimirkų ir neišdildomų įspūdžių apsilankyti nuostabiame Šiaurės Lietuvos kampelyje - Žagarės regioniniame parke.

 

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"