Paieška „Žalioji karta“

„Žalioji karta“ –

mokytojų, pramonininkų ir aplinkosaugininkų sąjunga?  

Augustas UKTVERIS

 

Rugsėjo 28 d. Trakuose vyko aplinkosauginės iniciatyvos „Žalioji karta“ renginys-forumas, į kurį buvo susirinkę pedagogai ir žurnalistai iš visos Lietuvos.
Aplinkosauginės iniciatyvos „Žalioji karta“ iniciatorius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas bei koncerno „Achemos grupė“ prezidentas Bronislovas Lubys pasidžiaugė gausiu pedagogių (gaila, pedago pasigesta...) būriu, kurios geba ugdyti šalies jaunąją kartą.

„Mano manymu, jau mes esame šio to pasiekę: susidomėjome patys ir kitus sudominome idėja dėl „Žaliosios kartos“. Pasaulyje vysta sudėtingi procesai. Štai kalbame apie klimato kaitą, tačiau galiu papasakoti jums ir apie tai, ką teko išgirsti dalyvaujant vienoje iš konferencijų Šveicarijoje. Ten mažai buvo kalbama apie ekologiją, greičiau – apie kitus dalykus. Tačiau buvo parodytos nuotraukos iš tirpstančių Alpėse sniegynų, atveriančių romėnų įrengtuosius karo kelius. Aišku, jog romėnai kažkada po ledynu kelio tikrai netiesė... Tad galime sakyti, jog klimatas kaitaliojosi ir anksčiau... Tačiau mums rūpi „Žalioji karta“, jaunosios kartos ugdymas aplinkai draugiška dvasia. Tad esu labai dėkingas visiems čia dalyvaujantiems didžiųjų pramonės įmonių vadovams. Mes atsiveriame visuomenei, siekiame dialogo, tarpusavio supratimo. Tegu tirpsta mitai, kurie sukuriami ir su gera, ir su bloga valia... Tačiau tegu būna svarbiau darbas, o ne kalbos...“ – sakė Bronislovas Lubys.

Švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė prisiminė, jog šių metų pavasarį, baigiantis mokslo metais, sostinės mokyklose kartu su aplinkos ministru Arūnu Kundrotu vedė „Žaliąsias pamokas“ moksleiviams (aplinkos ministras Arūnas Kundrotas kartu su švietimo ir mokslo ministre Roma Žakaitiene bei „Lifosos“ generaliniu direktoriumi Jonu Dastiku „mokytojavo“ sostinės S. Daukanto vidurinėje mokykloje).

„Įsitikinome, jog tokios pamokos iš tikro yra reikalingos. Antras žingsnis: buvo paskelbtas „Žaliosios pamokos“ scenarijaus konkursas, skatinantis mokytojus mąstyti apie tai, kokia galėtų būti „Žalioji pamoka“. Džiaugiuosi, jog mokytojai buvo aktyvūs, jog dalyvavo šiame konkurse. Dėkoju ir jo atrankos komisijai, vertinusiai pedagogų darbus“, - kalbėjo Roma Žakaitienė.

Aplinkos ministras Arūnas Kundrotas, regis, pasinaudojo esama politine situacija, kai Prezidentas Valdas Adamkus išreiškė susirūpinimą aplinkosauga pasaulyje iš JT tribūnos:

„Šiuo metu diskutuojame apie ateitį ne vien mes, šią savaitę apie tai diskutuojama ir JT būstinėje Niujorke. Gal šio renginio organizatoriai buvo tokie įžvalgūs, jog visa taip sutampa. Šūkis „Ateitis – mūsų rankose“ yra svarbus kiekvienam. Džiaugiuosi, jog čia susirinkę stambiųjų Lietuvos pramonės įmonių vadovai kalba ne apie gamybą atskirose įmonėse, o apie visuomenę, aplinkosaugą, darnų vystimąsi.“

„Mažeikių naftos“ generalinio direktoriaus pavaduotojas gamybai Algirdas Gimbutas: „Visuomenė nuolat žvelgia į didžiąsias šalies įmones, tad ir pajautėme, jog reikia imtis kai kurių iniciatyvų. Reikia atvirai diskutuoti apie esamas problemas, jų sprendimo būdus. Kita vertus, kiekvienas, įstrigęs, kaip ir aš šiandien, kokią valandą sostinės eismo kamštyje, ima samprotauti apie ekonomika, kuro sąnaudas ir aplinkosaugą.“

AB „Lifosa“ generalinis direktorius Jonas Dastikas: „Ir mūsų gamykloje, ir kitose dirba tie patys žmonės, kurie baigia mokyklas, kuriuos mokote jūs, pedagogai. Tad labai svarbu, kad tie žmonės būtų draugiški gamtai, kad kiekviename žingsnyje žinotų: ir jis atsakingas už švarią ir saugią aplinką. Dėl to ir mes, ilgokai rūpinęsi savo išlikimu, jau dalyvaujame akcijoje „Žalioji karta“, kad visi galėtume žvelgti ateities link.“

AB „Achema“ generalinis direktorius Jonas Sirvydis: „Viliuosi, jog šiandien čia dalyvauja žmonės, kuriems nėra tas pats, koks ateityje bus vanduo, oras... Rūpinamės dabar tuo, kas labiausiai rūpės ateityje vaikaičiams. Per dešimtį pastarųjų metų  „Achema“ aplinkosaugos situacijos gerinimui investavo apie 40 mln. Lt. Vien šiais ir kitais metais investuojame tam per 12 mln. Lt. Šioje srityje Europos Sąjunga mūsų nė neremia. Tačiau mes esame saugiausių, aplinkosaugos požiūriu, ES panašių įmonių dešimtuke...“

„Žaliosios kartos“ iniciatyvas ir siekius pristatęs Giedrius Mažūnaitis (Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacijos vykdantysis direktorius, projektą „Žalioji karta“ administruojantis partneris) informavo, jog dėl „Žaliosios kartos“ Lietuvos didžiosios įmonės įkūrė fondą, kad veikla būtų efektyvesnė.

„Tačiau visada reikia sąjungininkų, patarėjų. Šiandien diskusijų metu norėsime išgirsti, ką dar gali padaryti tiek mokytojai, tiek ir pramonininkai“, - akcentavo Giedrius Mažūnaitis.

...Kaip berti „žaliojo“ švietimo sėklas, kad jos kuo geriau sudygtų. Būtent apie tai ir buvo kalbėta keturiose diskusijų grupėse.

Pamokos-seminarai vyko keturiose grupėse: geltonojoje (diskusijų tema: „Atsakomybė už aplinkosaugą, kas ir kodėl turėtų atsakyti?“ - moderatorė Audronė Šuminienė, dalyvauja Jonas Dastikas, Arūnas Kundrotas, Raimonda Karnackaitė); mėlynojoje (diskusijų tema: „Pagrindinės aplinkosaugos problemos mūsų akimis“. Moderatorė Janė Liutkienė, dalyvauja Jonas Sirvydis, Giedrius Mažūnaitis, Aušra Birietienė); žaliojoje (diskusijų tema: „Kaip paskatinti bendruomenes rūpintis aplinka – partnerystės svarba“ - moderatorius Juozas Šalkauskas, dalyvauja Algirdas Gimbutas, Almeda Kurienė), raudonojoje (diskusijų tema: „Aplinkosauga žiniasklaidoje: gera žinia – bloga žinia“ - moderatorius – Valdas Vasiliauskas, dalyvauja Bronislovas Lubys, Roma Žakaitienė, Ingrida Urbonavičienė, Ieva Tamulytė).

Pamokoje-diskusijoje „Aplinkosauga žiniasklaidoje: gera žinia – bloga žinia“ (kurioje dalyvavo ir šių eilučių autorius) Bronislovas Lubys, dalyvaujant ir švietimo ministrei Romai Žakaitienei, priminė, jog mokyklose pamirštami tautiškieji elementai. „Pernelyg jau pasaulio piliečiais patapome, nors juk gyvename atskirame žemės kampelyje ir dar ilgai čia gyvensime. Reikia labiau jungti aplinkosaugą su mūsų tautiškumu, savo kraštu.

Kita vertus, verslas yra ne koks apgavystės, o gyvenimo būdas.

O diskutuojant apie blogą ir gerą žinią žiniasklaidoje, turi pasakyti, jog reikia vertinti ir blogą žinią, kaipo smaigalį, verčiantį keisti ir keistis“, - kalbėjo Bronislovas Lubys.

Bent dvi dešimtys pedagogių, kurios dalyvavo diskusijose „Aplinkosauga žiniasklaidoje: gera žinia – bloga žinia“, išreiškė gal ir skirtingas nuomones. Tačiau galų gale konstatuota, jog ir bloga žiniasklaidoje pasirodžiusi žinia, jei ji yra objektyvi, verta „aukso trupinio“.

„Gerai, kai skelbiamos tokios blogosios žinios, kurios reikalauja visuomenės dėmesio. kas nėra paviršutiniška... Gaila, jei žiniasklaida bando jauną žmogų vesti abejingumo kelių link. Jei tai dar susiesime su aplinkosauga, bus dar liūdniau... Todėl ir suprantu tuos mokytojus, kurie suvis nenori viešintis, kviestis žurnalistus, kuriems parūpsta iškelti ne esminius, o antraeilius, ne pilietiškumą ugdančius elementus“, – tarsi konstatavo Roma Žakaitienė.

Po to visi vėl rinkosi į bendrą seminarą, kur grupių atstovai pasakojo apie diskusijų rezultatus grupėse.

... Taigi, sambūrio Trakuose dalyviai svarstė atsakomybės už aplinką – kiekvieno žmogaus, šeimos, bendruomenės, savivaldos ir valstybės institucijų – klausimus, išsakė požiūrį į svarbiausias aplinkosaugos problemas, tarėsi, kaip skatinti bendruomenes labiau rūpintis aplinka, ir kaip aktyviau į „žaliąją“ veiklą įtraukti žiniasklaidą, visuomenės autoritetus.
Trakuose susirinkę pedagogai pritarė sumanymui kasmet mokslo metus užbaigti Žaliąja pamoka. Ji šalies mokyklose pirmą kartą buvo surengta š. m. gegužės 29 dieną.
Kad Žalioji pamoka taptų kuo patrauklesnė ir įdomesnė, buvo paskelbtas jos scenarijaus konkursas. Mokytojai pateikė 20 projektų. Laimėtojus išrinko iš Aplinkos bei Švietimo ir mokslo ministerijų, Chemijos pramonės įmonių asociacijos, koncerno „Achemos grupė“ ir Jaunimo neformalaus ugdymo asociacijos atstovų sudaryta vertinimo komisija.
Trakuose buvo apdovanotos šio konkurso nugalėtojos: pirmąją vietą pelniusi Alma Čirvinskienė (Telšių r. Žarėnų „Minijos“ vid. m-kla), antrąją – Eugenija Teišerskienė (nuotrauka) (Kėdainių „Šviesioji“ gimnazija), trečiąją – Irena Gronskienė (nuorauka), Vilma Balandaitė ir Rasa Andriukaitienė (Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija, Kauno r.). Už kūrybišką pačių mažiausių mūsų visuomenės narių supažindinimą su aplinkosaugos idėjomis specialų Aplinkos ministerijos prizą ministras Arūnas Kundrotas įteikė Kėdainių mokyklos-darželio „Aviliukas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogei Ingai Župerkienei.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"