Paieška Pamojant paukščiui prie Dusios...

Pamojant paukščiui prie Dusios...

Inga KONDRATAVIČIŪTĖ

Metelių regioninio parko vyriausioji specialistė

 

Paukščių migracija yra natūralus per daugelį metų susiklostęs procesas. Pradėjusiems skraidyti jaunikliams reikia daugiau maisto, be to, paukščių padaugėja. Suaugusiems paukščiams reikia atstatyti energiją, išeikvotą perint ir šeriantis. Tuo tarpu orui vėstant, daugelio paukščių rūšių maisto šaltiniai senka, mažėja vabzdžių, be to, paukščiai daugiau eikvoja energijos. Atsiradus sniegui ir ledui, maisto būna labai sunku susirasti. Dar sutrumpėja šviesusis paros laikas, kuriuo paukščiai ieškosi maisto. Badaujantys paukščiai nusilpsta ir greitai žūva. Todėl į gyvenimo sąlygų pablogėjimą paukščiai reaguoja keisdami teritoriją, ieškodami palankesnių sąlygų pietuose.

Metelių regioninio parko didieji ežerai – Dusia, Metelys ir Obelija yra išskirti kaip paukščių apsaugai svarbi teritorija, kuri svarbi kaip migruojančių vandens paukščių sankaupų vieta. Kasmet sezoninių migracijų metu čia susitelkia daugiau nei 10 tūkstančių sparnuočių. Kiekvienais metais ežeruose stebimos tarptautinės svarbos ausuotųjų kragų (iki 2000 paukščių) ir laukių (iki 5000 paukščių) sankaupos. Tai yra vienos didžiausių traukiančių ausuotųjų kragų ir laukių sankaupos Vidurio Europoje. Į gausius būrius susitelkia iki 4000 kuoduotųjų ančių, 1000 klykuolių, 600 rudagalvių ančių, 500 didžiųjų ančių ir iki 1000 didžiųjų kormoranų. Neveltui Metelys vadinamas gulbių lopšiu, čia jų galime pamatyti net kelis šimtus. Be mums gerai pažįstamų gulbių nebylių pamatysime ir viešnias iš šiaurės: gulbes giesmininkes ir mažąsias gulbes.

Laukiai Metelių regioninio parko ežeruose pradeda būriuotis rugpjūčio pabaigoje, gausiausiai susikaupia spalio pirmoje pusėje. Migruojančios antys, kurių gausiausios kuoduotosios, klykuolės ir rudagalvės, telkiasi rugsėjo pabaigoje. Gulbės giesmininkės ir mažosios gulbės parko ežeruose pasirodo spalio pradžioje ir būna iki ežero užšalimo. Migruojančius paukščius galime stebėti iš paukščių stebėjimo bokštelio, kuris pastatytas prie Dusios ežero, netoli administracijos pastato. Pavasarį gausūs paukščių būriai parskrenda nutirpus ežerų ledui ir išsilaiko iki gegužės antros pusės.

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"