Paieška Miškininkų ir visuomenės šventė Girionyse

Ką pasakytų Medeina?..

Miškininkų ir visuomenės šventė Girionyse

Jonas GEDMINTAS

 

Daugelis žino, jog kariškiai kiekvienais metais organizuoja šventę-susitikimą, skirtą visuomenei. Paprastai tokia šventė vyksta Vilniuje, Vingio parke. Miškininkai, ko geros, taipogi pamanė, jog nėra kokie iš kelmo išspirtieji, tad ir sumanė panašią šventę-susitikimą surengti (pirmą kartą) Girionyse, kur įsikūręs žinomas Lietuvos miškininkų bei praktikų elitas. Žinia, panašią šventę miškininkams ir visuomenei Vilniuje ankstesniais metais organizavo Vilniaus miškų urėdija (ne be Generalinės miškų urėdijos „pečių“).

Šiemet valstybiniuose miškuose dirbantys miškininkai atvirame ore (stadione ir greta jo) demonstravo sutelktas ir profesionalias pajėgas. Girionyse išsirikiavo kiekvienos urėdijos palapinės, kuriose puikavosi įvairūs stendai, buvo platinama įvairi informacija, parodomas miškininko kasdieninė veikla, nepamirštant net ir gaisro gesinimo miškuose technikos demonstravimo. O žurnalistai tą kasdieninę veiklą pamatė apžvalginės ekskursijos po Dubravos eksperimentinę miškų urėdiją metu (ir sėklų sandėlį, ir kirtavietes, ir techniką, ir darbo miškuose būdus, ir...).

... Aplinkos ministro pavaduotojas Zdislovas Truskauskas, tarsi atidarant šventę, gausiai susirinkusiems žmonėms (dirbantiems miške, miškui, greta jo ir t.t.) neatsitiktinai kalbėjo šitaip:  „Kai kas mato, jog miškininkai yra tik kokie romantikai, klaidžiojantys giriomis. Kai kas miškininkus regi vien tik miško kirtėjais. Šiandien yra unikali proga įsitikinti, jog miškininko veikla, darbas – nelengva, daug žinių reikalaujanti profesija. Kai kertamas miškas, dažnai kalbu šitaip: ten, kur mes esame šiandien, tarkime, brandžiame medyne, prieš kokį 100 metų buvo plynas laukas, į kurį atėjo miškininkai sodinti miško. Tokia yra miškininko paskirtis.“

Benjaminas Sakalauskas, generalinis miškų urėdas: „Tokia šventė visuomenei ir miškininkams organizuojama pirmą kartą. Tad kiek jaudulio turėjo visi.

Kodėl atsirado tokia šventė?

Mes jaučiame skolą, jog per mažą dėmesį skiriame tiems, kurie siekia draugiškumo miškams, miškininkams. Ir žiniasklaidos atstovams, ir pedagogams, ypač tiems, kurie dirba su jaunaisiais miško bičiuliais.

Kita vertus, miškininkams norisi pristatyti visuomenei visa tai, kas yra daroma: ir miško auginimas, ir jo apsauga, ir miškų gesinimas gaisro atvejais, ir t.t. Susirinkome Dubravos eksperimentinėje urėdijoje, kuri yra mokslo ir mokymo centras. Čia pagal moderniausias technologijas auginami ir sodmenys, čia – ir bandomieji želdiniai. Džiaugiuosi, kad urėdas Kęstutis Šakūnas ėmėsi organizuoti tokią šventę visuomenės ir miškininkų suartinimui. Džiaugiuosi, jog šalies urėdijos gražiai įrengė savuosius stendus, kad lankytojai (dirbantys ir kartu su miškininkais, ir greta miško) juose daug ką gali pamatyti.“

Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas prof. Edvardas Riepšas: „Tenka nugirsti nuogąstavimų dėl Lietuvos miškų nykimo, naikinimo. Tai yra juoda netiesa. Lietuviai visada mylėjo, gerbę mišką, nes jis rengė, maitino, gynė. Ne veltui Simonas Daukantas teigė: „Kol yra Lietuvoje miškai, tol bus ir Lietuva“. Profesorė Pranė Dundulienė savo knygoje „Medžiai lietuvių tikėjimuose“ aprašo tokį padavimą: „16-17 amžiuose, kai miškai buvo kertami, po Lietuvos kaimus vaikščiojusi išblyškusi miško deivė Medeina, vis kartojanti: žmonės, ką jūs darote, iškirsite miškus, nebus Lietuvos. Padavimais galime ir netikėti, tačiau yra ir istorinės tiesos, kurios liudija, jog miškas ir valstybė eina lygiagrečiai. 1947-ais Lietuvoje buvo likę mažiau nei 20 proc. miškų (buvo sukaupta apie 125 milijonai kub. metrų medienos). Net per sovietinį periodą miškininkai gebėjo miškingumą padidinti. Jau 1990-ais miškingumas siekė 29 proc. (buvo sukaupta apie 300 milijonų kub. metrų medienos), o dabar padidėjo dar iki 32,5 proc. (sukaupta apie 401 milijonas kub. metrų medienos). Tad neišretinti tie miškai. Miškininkai žino, ką daro.“

*  *  *

...Gražaus tądien būta oro. Tiko jis ir aviatoriams, kurie sparnų mostais, akrobatiniais triukais sveikino susirinkusiuosius Girionyse. Bandžiau pabuvoti visų urėdijų „menėse“, tačiau, ko gero, ne viską pavyko pamatyti. Tai tik liudija, jog pasigirti miškininkai, dirbantys valstybiniuose miškuos, tikrai turi kuo. Tiesa, kai kurių miškininkų veiduose šmėkšojo ir šioks toks priekaištas: kasmet, kaip sykis, tą pačią dieną Varėnoje rengiama tradicinė „Grybų šventė“. Kai miškininkai į tą šventę nebespėja – „ne grybų“, o nebendravimo su visuomene akordėlis... Ir neklauskime apie šito deguto skonį Medeinos, o verčiau, dar metų pradžioje, atsiverskime šventinius kalendorius.

 

 

Zdislovas Truskauskas aplinkos ministro padėkas įteikė: LTV žurnalistei Salomėjai Pranaitienei; Povilui Penkaičiui, Miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos (Girionys) studentui; Grigorijui Malčanovui, Ukmergės rajono mero pavaduotojui; Gintautui Kinduriui, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos ekologui; Onai Sirvydienei, pedagogei, JMB „Skruzdėliukai“ vadovei; Povilui Žagūniui, Panevėžio rajono merui.

 

Generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas padėkas įteikė: žurnalistei Aldonai Kvedarienei (žurnalas „Ekstra“); žurnalistei Giedrimei Didžiapetrienei (laikraščio „Valsčius“ redaktorei, Šakiai); žurnalistui Vytautui Žeimantui („Lietuvos aido“ vyr. redaktoriaus pavaduotojui); žurnalistui Feliksui Žemuliui („Lietuvos žinios“); žurnalistei Almai Mosteikaitei („Lietuvos naujienos“); miško ruošos įmonės savininkui Zeniui Juodžbaliui; miško ruošos įmonės savininkui Virginijui Borutai; žurnalistei Daliai Karpavičienei („Šiaulių kraštas“); Lietuvos miškininkų sąjungos atsakingajai sekretorei, LŽŪU Miškininkystės katedros docentei Janinai Šepetienei; Angelei Molienei (Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinės m-los biologijos mokytoja metodininkė, JMB būrelio vadovei); miško ruošos įmonės savininkui Vaidui Martinaičiui; UAB „Kurama“ (?) direktoriui Ramūnui Kučinskui; individualios įmonės savininkui Romualdui Sutkui; individualios įmonės savininkui Linui Kazbarui; miško ruošos įmonės savininkui Petrui Remeikiui; žurnalistui Ričardui Adamoniui; miško ruošos įmonės savininkui Vytautui Kazlauskui; miško ruošos įmonės savininkui Arūnui Janušui; miško ruošos įmonės savininkui Evaldui Novodvorskiui; miško ruošos įmonės savininkui Jonui Keršiui; žurnalistei Aldonai Minkevičienei („Gimtasis rokiškis“); miško ruošos įmonės savininkui Broniui Jociui; žurnalistei Vitalijai Vitkauskienei („Pajūrio naujienos“, Kretinga).

 

Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas prof. Edvardas Riešas įteikė LMS padėkas: pedagogei Dainai Lukoševičiūtei (Šalčininkai, Lietuvos 1000-mečio gimnazija); žurnalistei Ramutei Šimukauskaitei (laikraščio „Gyvenimas“ redaktorė, Prienai, Birštonas); pedagogei Aldonai Tamulaitienei (Kačerginės pagr. m-la, Kauno r.); pedagogei Rasytei Gaidienei (Troškūnų K.Inčiūros vid. m-la, Anykščių r.); Justinui Macijauskui (AB „Meresta“ generalinis direktorius, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Pakruojo skyriaus pirmininkas); žurnalistui Jonui Laurinavičiui („Kaišiadorių aida“ vyriausiasis redaktorius); žurnalistui Vincui Kriščiūnui („Šviesa“, Jurbarkas); žurnalistei Jolantai Tamašauskienei („Kėdainių garsas“).

 

Jaunųjų miško bičiulių rėmimo sąjūdžio vadovas, aplinkos ministro pavaduotojas Zdislovas Truskauskas padėkas įteikė: Daivai Gaidamavičienei, JMB būrelio „Ąžuolas“ (Švenčionėliai) vadovei; Andželai Varanienei, JMB būrelio „Pelėdžiukas“ vadovei (Šilalės r., Kvėdarna); Ritai Strielčiūnienei, JMB būrelio „Ąžuoliukas“ vadovei (Šilutės r., Pašušvys); Adolfinai Klimienei, JMB būrelio vadovei (Mažeikiai, „Pavasario vid. m-la); Rasai Stankienei, JMB būrelio „Juodasis gandras“ vadovei (Kauno r., Lapės); Janinai Tamošiūnienei, JMB būrelio vadovei (Druskininkai, „Saulės“ pagr. m-la); Alei Šakinienei, JMB būrelio „Jaunieji miškininkai“ vadovei (Biržai, „Kaštonų“ pagr. m-la); Jūratei Paučiuvienei, JMB būrelio vadovei (Marijampolio vid. m-la, Vilniaus r.); Linai Šakienei, JMB būrelio „Ąžuoliukas“ vadovei (Veisiejų vid. m-la); Marytei Margienei, JMB būrelio vadovei (Plungės raj., Plateliai).

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"